Τα παιδικά μου χρόνια ήταν όμορ­φα και δύσκολα. Μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα και τα καλοκαίρια ζούσα στο χωριό που γεννήθηκα έξω από τα Χανιά.

Θυμάμαι έντονα στην εφηβεία μου να παίζω με τις φίλες μου και να μου λένε τα μυστικά τους. Πάντα είχα μια καλή σχέση με τις γυναίκες. Ίσως γιατί έχω 3 αδελφές οπότε μεγάλω­σε σε ένα σπίτι με πολλά φουστάνια. Χόμπι μου είναι να τραβάω φωτο­γραφίες και να μαζεύω αγροτικά μπαστούνια

Με χαρακτηρίζει η ανησυχία για τις λεπτομέρειες. Δεν το λέω θετικά, αρνητικά το λέω. Μπορεί να δώσω πολύ χρόνο και πολύ ενέργεια για κάτι που οι άλλοι θεωρούν λεπτομέ­ρεια.

Στο χώρο που διακρίνομαι είναι εύ­κολο να υποκύψεις στην λογική αυτά «θέλει ο κόσμος». Και να κάνεις πράγματα για τον μέσο όρο. Ο δη­μοσιογράφος όμως δεν είναι δημο-σκόπος. Πρέπει να κάνει αυτό που το λέει η συνείδηση του και όχι το πλήθος.

Οργανώνω τον χρόνο μου έτσι ώ­στε να μην παραμελώ καμία από τις βασικές ανάγκες της ζωής μου. Να δουλεύω, να διαβάζω, να βλέπω φί­λους, την οικογένεια μου. Έχω βρει τον τρόπο να διευρύνω τον χρόνο και πολλές φορές νιώθω ότι η μέρα μου έχει 40 ώρες!

Ιδιαίτερη ικανότητα έχω στο να α­κούω τον άλλο. Δεν νομίζω όμως ότι όντως είναι μια ιδιαίτερη ικανότητα. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν απλώς στην δημοσιογραφία είναι κάτι σπά­νιο.

Στόχος μου είναι να είμαι κάθε μέρα δημιουργικός. Να περνάω καλά και να νιώθω ότι έχω φανεί και χρήσι­μος. Στους δίπλα μου ή στους απέ­ναντι.

Θα απέτρεπα κάποιον να ασχολη­θεί με την δημοσιογραφία αν θέλει απλώς μια δουλειά. Η δημοσιογρα­φία θέλει αφοσίωση. Είναι περίπου σαν τον στρατιώτη στον πόλεμο. Θα προέτρεπα κάποιον να κυνηγή­σει το όνειρο του. Να μην κάνει μετά μερικά χρόνια τον απολογισμό και να λέει «δεν έκανα αυτό – δεν έκανα το άλλο». Κάντο. Επιχείρησε δηλαδή να το κάνεις.

Πρώτα επαγγελματική αποκατά­σταση και μετά οικογένεια. Δεν εί­ναι ξεχωριστά κουτάκια. Όπως τα φέρει η ζωή. Πάντως δε μπορείς να είσαι ζωντανός σε μια οικογένεια αν δεν έχεις ένα πεδίο δημιουργίας. Και σίγουρα δε μπορείς να είσαι καλός στη δουλειά σου αν δεν έχεις κάποι­ους ανθρώπους δίπλα σου. Θα ταξίδευα πάλι στην Κούβα. Πή­γαμε πέρυσι την διασχίσαμε από ά­κρη σε άκρη και γυρίσαμε μια εκπο­μπή. Θα ήθελα να ξαναπάω. Ξανά με κάμερες αλλά με πιο αργούς ρυθ­μούς.

Θεωρώ ταμπού να έχεις ταμπού. Ο κόσμος μας πρέπει να απαλλαχθεί α­πό ταμπού και δόγματα. Όταν ολοκληρώνω κάτι σκέφτομαι τον επόμενο προορισμό. Μερικές φορές σκέφτομαι μάλιστα τον επό­μενο προορισμό ενώ δεν έχω ολο­κληρώσει το «τρέχων» ταξίδι. Είμαι ανυπόμονος. Άλλο ένα ελάττωμα μου.

Share on Pinterest
There are no images.