Ύστερα από τη διασταύρωση μέσω του συστήματος «Αριάδνη» που πραγματοποίησε το υπουργείο Εργασίας, με το οποίο τα ασφαλιστικά ταμεία ενημερώνονται για κάθε πράξη μεταβολής οικογενειακής κατάστασης με τους αριθμούς Μητρ. Κοιν. Ασφάλισης, προέκυψε ότι καταβλήθηκαν προνοιακά επιδόματα σε 1343 θανόντες. Τα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με αφορμή την ανακοίνωση της 8ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ». Συγκεκριμένα: το μέσο μηνιαίο εισόδημα (για τα επιδόματα του μήνα Ιανουαρίου) από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 941,59 ευρώ (προ φόρου και κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης), ενώ η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις ανήλθε σε 2.291.936.096,75 ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2013 το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ήταν 927,80 ευρώ και τον Δεκέμβριο 932,80 ευρώ. Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.637.090 και ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.433.281 εκ των οποίων οι 10.077 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών. Οι 2.876.780 συντάξεις ήταν κύριες και 1.556.501 επικουρικές. Το 75,1% των συντάξεων είναι συντάξεις γήρατος το 15% λόγω θανάτου, το 8,7% αναπηρίας και το 0,1% ανασφάλιστων υπερηλίκων, ενώ εμφανίζεται και ένα ποσοστό της τάξεως του 1,1%, χωρίς ένδειξη κατηγορίας. Σε ό,τι αφορά το πεδίο των προνοιακών επιδομάτων, ο συνολικός αριθμός των επιδοματούχων ανέρχεται σε 164.310. Ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων λόγω γήρατος λαμβάνει επιδόματα που κυμαίνονται στα 300-400 ευρώ. Ακόμη, ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 173.045, ενώ η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον μήνα Ιανουάριο ανέρχεται σε 55.442.812 ευρώ.

Share on Pinterest
There are no images.