Κατηγορία ΑμεΑ: Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης. Κατηγορία έμμεση ΑμεΑ: Όσοι έχουν τέκνο αδελφό ή σύζυγο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων. Κατ’ εξαίρεση, όταν το τέκνο ο/η αδελφός/ή, ή ο/η σύζυγος πάσχει από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον. Κατηγορία τρίτεκνων γονέων / τέκνου τρίτεκνου (-ων) γονέα (-ων): Τρίτεκνοι γονείς που κάποιο ή κάποια από τα τρία παιδιά είναι ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως. Το ίδιο ισχύει για τις περιπτώσεις εκείνες που το τέκνο τρίτεκνου γονέα που κάποιο ή κάποια από τα τρία αδέλφια είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως. Η πιστοποίηση της αναπηρίας γίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, όπου στην γνωμάτευση που θα ετοιμάζεται πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, εάν η πάθηση είναι χρόνια ή όχι. Οι αποφάσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στηρίζονται σε σχετικό Πίνακα Παθήσεων / Βλαβών που έχει εκπονηθεί από αρμόδια Επιτροπή. Εκεί αναφέρονται με ακρίβεια ποιες παθήσεις χαρακτηρίζονται χρόνιες και οι οποίες επιφέρουν ταυτόχρονα στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ για πρόσληψη στο δημόσιο, θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον επανεισαχθούν σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ και διαπιστωθεί η χρονιότητα της πάθησης των υποψήφιων: Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση αφορά μόνο την πρόσληψη στο Δημόσιο και όχι τυχόν χορήγηση αναπηρικής σύνταξης ή κάποιου επιδόματος.

Share on Pinterest
There are no images.