Φεύγοντας οι παλιοί χαμένοι Δήμαρχοι δεν αφήνουν τίποτα στα πρώην γραφεία τους και τις υπηρεσίες των Δήμων, παγιδεύοντας τους καινούριους Δημάρχους σε ολοκληρωτική αδράνεια μέχρι να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των Δήμων με καινούριους Η/Υ, καινούρια αρχεία και καινούριες διαδικασίες. Είναι ντροπή να μην διευκολύνουν την Τ.Α. ακόμα και οι χαμένοι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Άλλα τους έλεγαν πριν τις εκλογές και άλλα τους κάνουν μετά, δημιουργώντας ανεπανόρθωτες καταστάσεις με πολλά παραδείγματα. Το υπουργείο Εσωτερικών και κάποιες άλλες υπηρεσίες, ακόμα και το γραφείο του Πρωθυπουργού θα έπρεπε να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να ελέγξουν εάν η Τ.Α. λειτουργεί ή δεν λειτουργεί και τι φταίει. Άλλωστε, το να αφαιρείς ή να καταστρέφεις δημόσια περιουσία είναι πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα και θα πρέπει να τιμωρείται. Ευτυχώς που η Περιφέρεια με τα μηχανήματα και τις υπηρεσίες βοηθάει σε ότι μπορεί, διαφορετικά πρόσφατα η Δυτική Αττική και πολλές άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου θα είχαν πολύ σοβαρότερα προβλήματα απ’ αυτά που αντιμετώπισαν με τις τελευταίες πλημμύρες.

Share on Pinterest
There are no images.