O Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής γ. βασιλείου μιλάει στη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΕΡ: Κοντεύει ένας χρόνος από τότε που παραλάβατε την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής. Τι λέτε για όλο αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Αττική και το αποκαλούν ακόμα αποχωρητήριο της Αττικής στα μεγάλα σαλόνια;
ΑΠ: Το θέμα δεν είναι να περιγράψει κανείς την κατάσταση αλλά να την αλλάξει. Αυτό το πράγματι δύσκολο έργο, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής παλεύει με όλες τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που διαθέτει προκειμένου να ενεργοποιήσει διαδικασίες παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης στην περιοχή αλλά και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις κοινωνικά άδικες επιλογές εις βάρος της Δυτική Αττικής.

ΕΡ: Υπάρχει κάποια μελέτη για τα προβλήματα της Δυτικής Αττικής που εγκυμονούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία των κατοίκων;
ΑΠ: Η επικινδυνότητα και οι ρύποι αποτελούν κομβικά προβλήματα και εγκυμονούν κινδύνους που τα είδαμε πρόσφατα με το τραγικό συμβάν στα ΕλΠΕ όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις εργαζόμενοι αλλά και τη φωτιά στο ιδιωτικό ΚΔΑΥ στον Ασπρόπυργο. Ενισχύουμε τόσο τις έρευνες και μελέτες τεκμηρίωσης αλλά και την προώθηση ενεργειών για τη θωράκιση της περιοχής μέσω της πολιτικής προστασίας, των αναγκαίων σχεδίων αλλά και την αναβάθμιση των υποδομών στην περιοχή έτσι ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση ενδεχόμενων ατυχημάτων.

ΕΡ: Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η δημιουργία του βιομηχανικού Πάρκου Ασπροπύργου;
ΑΠ: Κατ’ αρχήν, το νότιο τμήμα έχει προχωρήσει και καλώς εχόντων των πραγμάτων μπορεί το 2016 να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το βόρειο τμήμα όμως έχει περισσότερες δυσκολίες, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία και προώθηση ενεργειών. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο και ως εκ τούτου ο ρεαλιστικός στόχος είναι η προώθηση όσων πρέπει να γίνουν για να ωριμάσει το έργο.

ΕΡ: Θα υπάρξει βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα των θυμάτων της βιομηχανίας και των Ατόμων με Αναπηρία;
ΑΠ: Έχουμε εντάξει συγκεκριμένες θεματικές παρεμβάσεις στο στρατηγικό σχέδιο της Αντιπεριφέρειας και στη συνολική Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Αντιμετώπιση της Φτώχειας. Αναμένουμε συνολική θετική επίπτωση στην ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων, ιδιαίτερα όμως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΕΡ: Τι γίνεται με την ΕΚΕ; Στη Δ.Α. λειτουργεί το 50% της ελληνικής βιομηχανίας (2800 επιχειρήσεις), γιατί υπάρχει ανεργία;
ΑΠ: Είναι δεδομένες οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, της αποβιομηχάνισης και της πολιτικής λιτότητας στην εκτόξευση της ανεργίας στη Δυτική Αττική. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται η Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη απασχόλησης κατοίκων της Δυτικής Αττικής. Επίσης, απαιτείται ο σεβασμός στην υποχρέωση των επιχειρήσεων να απασχολούν συγκεκριμένο ποσοστό από τις ευάλωτες κοινωνικέ ομάδες.

ΕΡ: Υπάρχει κάποιο σχέδιο στον ορίζοντα σχετικά με το ζήτημα της παραλίας του Μεγάλου Πεύκου;
ΑΠ: Το ζήτημα της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στις παραλίες είναι ένα ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για την Περιφέρεια και στο πλαίσιο αυτό δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες και για νέες διατάξεις πρόσβασης ΑΜΕΑ. Ωστόσο, η συνολική αλυσίδα προσβασιμότητας στις παραλίες είναι θέμα που απαιτεί συνεργασία και συμβολή των ίδιων των Δήμων αφού αυτοί πρακτικά καλούνται να διαχειριστούν την καλή και αποτελεσματική λειτουργία των διατάξεων πρόσβασης.

ΕΡ: Θεωρείτε πως είναι επιτυχημένη η διαχείριση συντάξεων και επιδομάτων από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση; Πρέπει να παρθούν περαιτέρω μέτρα;
ΑΠ: Ως γνωστό, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν διαχειρίζεται επιδόματα ή συντάξεις. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι η κατάσταση στα θέματα των αναπηρικών επιδομάτων και συντάξεων ήταν μέχρι πρότινος τραγική και εξευτελιστική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η νέα κυβέρνηση με το νόμο 4331/2015 θέσπισε βασικά μέτρα ανακούφισης των ΑΜΕΑ και απλοποίησης των διαδικασιών. Παλεύουμε για ακόμα καλύτερες συνθήκες.

ΕΡ: Τι θα γίνει με τη διαχείριση απορριμμάτων στη Δ.Α. ;
ΑΠ: Η Περιφέρεια επιχειρεί, επιτέλους, μετά από δεκαετίες αποτυχημένης και υγειονομικά και περιβαλλοντικά καταστροφικής πολιτικής για τη Δυτική Αττική, να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αποκέντρωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στηριζόμενοι σε εναλλακτικά πρότυπα που εγγυώνται και οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Εναπόκειται τώρα στους Δήμους να ολοκληρώσουν τα τοπικά σχέδια και να ξεκινήσει μια νέα εποχή για τη Δυτική Αττική.

ΕΡ: Σχετικά με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλα τα δημόσια κτήρια ακόμα και στην Περιφέρεια δε υπάρχει τουαλέτα όπου θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα ΑΜΕΑ.
ΑΠ: Έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε κτίρια της Περιφέρειας προκειμένου να προωθηθούν εύλογες προσαρμογές. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, εφαρμόζονται πολιτικές εξυπηρέτησης του πολίτη ΑΜΕΑ με τρόπο τέτοιο που να μην θίγεται η πρόσβασή του στις δημόσιες υπηρεσίες.

Share on Pinterest
There are no images.