Με πολλούς τρόπους και πολλές παρεμβάσεις προσπαθεί ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α. Γ. Ρεθυμιωτάκης να διεκδικήσει την προστατευόμενη εργασία για τις ειδικές κατηγορίες πολιτών. Η εργασία είναι ένα φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες του κόσμου και ο νόμος για τους παραβάτες που την στερούν στους δικαιούχους θα έπρεπε να είναι πολύ αυστηρός και τα πρόστιμα να μετατρέπονται με διάφορους τρόπους εργασία προς τους δικαιούχους. Ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης και ο υφυπουργός Β. Κεγκέρογλου, συμφωνούν με τις προσπάθειες του Κ.Ε.Α. και δεσμεύονται μελλοντικά να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, με διάφορες ενέργειες το υπουργείο Εργασίας και οι υπηρεσίες Πρόνοιας, αναζητούν τρόπους για μια μόνιμη, νόμιμη και διαρκή χρηματοδότηση, χωρίς την περαιτέρω επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, για πάνω από 1.500 ιδρύματα και φορείς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που παρέχουν κοινωνικό προνοιακό έργο και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, προκειμένου αφενός να εξασφαλίσουν την ύπαρξή τους, αφετέρου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, σε μια περίοδο που οι προνοιακές ανάγκες αυξάνονται διαρκώς.

Share on Pinterest
There are no images.