Συνδρομή

Γίνετε συνδρομητές στην εφημερίδα μας!

Ετήσια συνδρομή (Ατομα με αναπηρία,Σύλλογοι,Δήμοι,εταιρίες,Οργανισμοί,Νοσοκομεία) 200

Ιδιώτες 60

Συμπληρώστε την φόρμα νέας συνδρομής που ακολουθεί :

Eπωνυμία (υποχρεωτικό)

Επάγγελμα

Όνομα(υποχρεωτικό)

Επίθετο(υποχρεωτικό)

Διεύθυνση(υποχρεωτικό)

Αριθμός(υποχρεωτικό)

Πόλη(υποχρεωτικό)

T.K. (υποχρεωτικό)

Tηλέφωνο (υποχρεωτικό)

Fax

Tύπος Συνδρομής

Email (υποχρεωτικό)