Η κα Σταυρούλα Αντωνάκου, κατέθεσε ερώτηση στους Υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή μεταξύ άλλων: «Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν: (α) δυσχέρειες εξαιτίας του λανθασμένου ή παρωχημένου σχεδιασμού των κτιρίων, των μέσων μαζικής μεταφοράς, της εργονομίας των εγκαταστάσεων, και της διαμόρφωσης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, (β) δυσκολίες, στο να έχουν ίσες ευκαιρίες στην παροχή γνώσης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), και (γ) δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εξεύρεση εργασίας ως αποτέλεσμα των δύο προαναφερόμενων παραγόντων. Τα άτομα με αναπηρία ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, με την μείωση των παροχών του κοινωνικού κράτους, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην καθημερινή τους ζωή. Αντιμετωπίζουν δυσχέρειες εξαιτίας του λανθασμένου ή παρωχημένου σχεδιασμού των κτιρίων, των μέσων μαζικής μεταφοράς, της εργονομίας των εγκαταστάσεων, και της διαμόρφωσης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων.Η προσβασιμότητα των συνανθρώπων μας με αναπηρία σε όλα τα δημόσια κτίρια και τις υπηρεσίες δεν αποτελεί μόνο απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και πολιτισμού, αλλά και αυτονόητο δικαίωμά τους. Αντίθετα, η έλλειψη σχετικών υποδομών στερεί από τα άτομα αυτά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και δεν τους παρέχει ισότιμες ευκαιρίες. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες, στο να έχουν ίσες ευκαιρίες στην παροχή γνώσης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). Ειδικότερα αρκετά σχολεία έχουν ελλείψεις τόσο σε εξιδηκευμένο προσωπικό (καθηγητές), όσο και σε υποδομές, ακόμη και στα Πανεπιστημία και ΤΕΙ. Δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εξεύρεση εργασίας ως αποτέλεσμα των δύο προαναφερόμενων παραγόντων. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητης διαβίωσης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και στέγασης, καταπολέμηση της αδιαφορίας, της προκατάληψης και της παραβίασης των δικαιωμάτων των ασθενών. Με βάση τα παραπάνω ερωτούνται οι κκ. Υπουργοί: 1. Τι μέτρα θα λάβετε ώστε να λυθεί το πρόβλημα προσβασιμότητας των ΑμεΑ; 2. Τι προτίθεστε να κάνετε, ώστε τα ΑμεΑ να να έχουν ίσες ευκαιρίες στην παροχή γνώσης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια); 3. Ποιο είναι το σχέδιο σας για την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας; Η ερωτούσα Βουλευτής Σταυρούλα Αντωνάκου – Α’ Πειραιά.

Share on Pinterest
There are no images.