Ο διοικητής του ΙΚΑ, κ. Ρ. Σπυρόπουλος μιλώντας σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για την Ασφάλιση ανέφερε: «Η πολιτεία να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν την έννοια της αναπηρίας στη χώρα μας κατά τα διεθνή πρότυπα, δεδομένου ότι αυτή συνδέεται ευθέως με την ανικανότητα προς εργασία και επομένως ως έννοια αφορά αποκλειστικά το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι την προνοιακή πολιτική της χώρας». Υπάρχει σαφώς το ζήτημα αν θα πρέπει να δίνονται από το κράτος προνοιακά επιδόματα, αν η Πρόνοια είναι ευθύνη του κράτους ή αν η προστασία των ατόμων με αναπηρία είναι ατομική και οικογενειακή υπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας έχουν ήδη εκφραστεί σε κείμενά τους για το συγκεκριμένο θέμα εισάγοντας την έννοια της «ικανότητας προς εργασία». Επομένως, όσοι ανάπηροι και χρόνια πάσχοντες είναι θεωρητικά ικανοί να εργαστούν δεν θα πρέπει να λαμβάνουν κάποιο επίδομα από το κράτος για να καλύψουν τα έξοδα και τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία/πάθησή τους.

Share on Pinterest
There are no images.