« Η ζωή των κατοίκων της Δυτικής Αττικής απειλείται έως και για τις τρεις επόμενες γενιές»

Η εφημερίδα η «Φωνή των ΑΜΕΑ» εκφράζει προβληματισμούς γύρω από μία μεγάλη γκάμα θεμάτων όπως είναι η κοινωνία, η θέση των ΑΜΕΑ και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, η προστασία του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις που προκαλούν στην υγεία οι εστίες μόλυνσής του. Κύριος σκοπός τους είναι να ακουστούν τα αιτήματά τους από την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, τις βιομηχανίες, τα εργοστάσια και να βοηθήσουν έμπρακτα στον αγώνα που δίνει το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων καθημερινά για την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων της περιβαλλοντικής μόλυνσης, των εργατικών ατυχημάτων αλλά και των τροχαίων που προκαλούνται από τις νταλίκες και τα φορτηγά των μεγάλων βιομηχανιών. Η Δυτική Αττική και συγκεκριμένα οι περιοχές του Ασπροπύργου και του Θριασίου Πεδίου αποτελούν κόμβο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τα διυλιστήρια του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων, οι βιομηχανίες, τα λατομεία της Δυτικής Αττικής και η περίπτωση του ΧΥΤΑ Φυλής ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την περιβαλλοντική ρύπανση όχι μόνο της περιοχής αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής που σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μνημείο περιβαλλοντικής αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου και καλεί τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε τοξικολογικές και επιδημιολογικές μελέτες καθώς η ζωή των ανθρώπων που ζουν στην ευρύτερη περιοχή απειλείται έως και για τις τρεις επόμενες γενιές. Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με το πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή του Ασπροπύργου αλλά και με την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στα διυλιστήρια του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων αναδεικνύουν το γεγονός πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος ,οι δήμοι των περιοχών, η Περιφέρεια δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να προφυλάξουν την υγεία των κατοίκων των περιοχών από την πρόκληση σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων με τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Με αφορμή το πιο πρόσφατο περιστατικό η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο τόνισε την έγκαιρη επέμβαση τόσο της πυροσβεστικής όσο και απλών πολιτών που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το «μαύρο τέρας». Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου δήλωσε πως οι διαστάσεις της πυρκαγιάς ήταν τέτοιες που την κατέταξε στην Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ. Πρόκειται για Οδηγία που αναφέρεται στα μέτρα και τους περιορισμούς που τίθενται για την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλης έκτασης όπως πυρκαγιών, διαρροές τοξικών και επικίνδυνων αερίων, εκρήξεις που προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες. Επιπλέον τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου Βιομηχανικού Πάρκου στο νότιο και βόρειο τμήμα της περιοχής με σκοπό τη λήψη μέτρων και τη δημιουργία των κατάλληλων προδιαγραφών που θα μειώσουν τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων με περιβαλλοντικές διαστάσεις που απειλούν τις ζωές των κατοίκων όπως συνέβη με το πρόσφατο περιστατικό. Εκτός από τη λήψη μέτρων από την πλευρά της πολιτείας, κρίνεται αναγκαίος και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προωθείται ιδιαιτέρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νοείται ως ενσωμάτωση, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών και στις επαφές τους με τους εταίρους τους. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στον αντίκτυπο που έχουν οι εχθρικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές δραστηριότητες στην υγεία και στη ποιότητα ζωής των κατοίκων των γύρων περιοχών και κυρίως όσων ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων του Πανευρωπαϊκού Σωματείου «Συνεργασία-Δημιουργία» με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επισημαίνει το αυξημένο μερίδιο ευθύνης των επιχειρήσεων στην οικολογική καταστροφή. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες διεκδικούν την υιοθέτηση ουσιαστικών μέτρων από την πλευρά των εταιρειών/βιομηχανιών για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων ΑΜΕΑ. Τα ζητήματα της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ΑΜΕΑ και ιδιαιτέρως των θυμάτων της βιομηχανίας καταπολεμούνται μέσα από μία σειρά επιτυχημένων δράσεων που το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων έχει αναλάβει εδώ και δεκατρία χρόνια. Πρόκειται για δράσεις που αξιοποιούν την παραγωγική ικανότητα των ατόμων, ενισχύουν το ηθικό τους, καλλιεργούν τα χαρίσματά τους και τους εντάσσουν στο κοινωνικό σύνολο. Η εφημερίδα η «Φωνή των ΑΜΕΑ» εκφράζει προβληματισμούς γύρω από μία μεγάλη γκάμα θεμάτων όπως είναι η κοινωνία, η θέση των ΑΜΕΑ και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, η προστασία του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις που προκαλούν στην υγεία οι εστίες μόλυνσής του. Κύριος σκοπός τους είναι να ακουστούν τα αιτήματά τους από την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, τις βιομηχανίες, τα εργοστάσια και να βοηθήσουν έμπρακτα στον αγώνα που δίνει το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων καθημερινά για την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων της περιβαλλοντικής μόλυνσης, των εργατικών ατυχημάτων αλλά και των τροχαίων που προκαλούνται από τις νταλίκες και τα φορτηγά των μεγάλων βιομηχανιών. Άτομα που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία τους και έχουν ανάγκη την ΕΚΕ για την επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό, το γεννητικό σύστημα των ανθρώπων, για ατυχήματα, αναπηρίες και ανίατες ασθένειες που όχι μόνο μειώνουν το προσδόκιμο όριο ζωής αλλά και υποβαθμίζουν το επίπεδο της με τις πολλαπλές δαπάνες σε φάρμακα και τα ποσοστά της ανεργίας που αυξάνονται επικίνδυνα. Για όλα αυτά τα δεινά ευθύνονται δυστυχώς αυτοί που κερδίζουν εις βάρος των κατοίκων των περιοχών της Δυτικής Αττικής και είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν τουλάχιστον εν μέρει ότι έχει απομείνει. Δυστυχώς το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργεί ως άφεση αμαρτιών για τους ρύπους που παράγουν οι βιομηχανίες και τα εργοστάσια καθώς «κρύβονται» πίσω από υποτιθέμενες δράσεις για τους κατοίκους των περιοχών και το θλιβερό είναι πως οι δράσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην καταστροφή που προκαλούν. Πολλοί από αυτούς του επιχειρηματίες, όπως μου τόνισαν χαρακτηριστικά, προτιμούν να πληρώνουν πρόστιμο αντί να προσλαμβάνουν ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν την ΕΚΕ ως μέσο διαφήμισης και απόκτησης υψηλότερων κερδών εφαρμόζοντάς την σε πολύ μακρινές περιοχές ή και σε ξένες χώρες αδιαφορώντας για την καταστροφή που προκαλούν σε όλους εμάς που κατοικούμε δίπλα τους. Αντικρίζοντας τον μαυρισμένο αττικό ουρανό όλο αυτό το διάστημα από την καύση πλαστικών, δοχείων με ορυκτέλαια, λάστιχων και φαρμάκων από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης περιμέναμε ότι κάποιοι από τους υπεύθυνους θα βγουν δημόσια όχι για να απολογηθούν αλλά για να αποκαταστήσουν τις πρόσφατες ανεπανόρθωτες βλάβες. Όλοι τους οφείλουν να στηρίξουν τις δράσεις των φορέων που παράγουν κοινωνικό έργο και να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα όχι μόνο των ΑΜΕΑ και αλλά ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου της Δυτικής Αττικής που αν δεν είναι τώρα σίγουρα σε λίγο καιρό θα είμαστε όλοι ΑΜΕΑ. Η Φωνή των ΑΜΕΑ διεκδικεί τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ αλλά και τη σωστή λειτουργία των φορέων που επιτελούν κοινωνικό έργο καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των ΑΜΕΑ για την ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο με οποιονδήποτε τρόπο. Ένας από τους καλύτερους τρόπους είναι η δημιουργική απασχόληση και η εργασία που θα έπρεπε να έχετε σε απόλυτη προτεραιότητα της ΕΚΕ κύριοι-αρμόδιοι αντί να μας την στερείτε με την συμπεριφορά σας. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι ο εθελοντισμός των επιχειρήσεων και του κοινωνικού τομέα είναι νόμος και υποχρέωση τους οι ουσιαστικές πρακτικές να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της περιοχής και κυρίως των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αγκαλιάζοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται και τα εξαφανίζει όταν λειτουργεί σωστά ή τα πολλαπλασιάζει όταν υπάρχει αδιαφορία από την πλευρά των υπευθύνων. Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης

Share on Pinterest
There are no images.