Ο Πρόεδρος του ΚΕΑ Γιώργος Ρεθυμιωτάκης σε συνεργασία με τον Φίλιππο Δραγούμη, εκ μέρους του Μπαγγείου ιδρύματος ξεκίνησαν τον πολυχώρο του κοινωνικού συνεταιρισμού ΑΜΕΑ, στο ιστορικό κτήριο της Αθήνας Μέγας Αλέξανδρος. Εκεί θα λειτουργήσουν τέσσερα εργαστήρια: Ζωγραφική, κεραμική, κόσμημα και ανακύκλωση. Σχεδιάζεται χώρος βιβλίου, πολιτισμού, διαλόγου και εκδηλώσεων. Επισκεφθείτε μας, βοηθείστε να το ολοκληρώσουμε.

Share on Pinterest
There are no images.