Τα στοιχεία της ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι ενδεικτικά καθώς επτά στους δέκα βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για παραπάνω από ένα χρόνο. Πιο αναλυτικά: Το ποσοστό ανεργίας στο τρίτο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στο 27%, από 27,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 24,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Στο τρίτο τρίμηνο του 2013 οι άνεργοι έφτασαν τα 1.345.387 άτομα, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,8% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2012. Όπως σημειώνει η Αρχή, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών και διαμορφώθηκε στο 31,3% έναντι 23,8%. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, που έφτασε το 57,2% ενώ λαμβάνοντας υπ όψιν το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε σε όσους έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού (39,6%). Τέλος και σε ότι αφορά τους νέους οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ποτέ, αυτοί αποτελούν το 23,3% του συνολικού αριθμού που απαρτίζουν οι άνεργοι.

Share on Pinterest
There are no images.