Η πρώτη ελληνική προεδρία (1η Ιουλίου – 31η Δεκεμβρίου 1983) συνέπεσε με βασικά προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά του εξορθολογισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), την υιοθέτηση μιας κοινής πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και της διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και υπουργός Εξωτερικών ο Γρηγόρης Βάρφης. Στη δεύτερη ελληνική προεδρία (1η Ιουλίου – 31η Δεκεμβρίου 1988) τα θέματα που κυριαρχούσαν ήταν και λόγω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά θέματα και της διάδοσης των νέων τεχνολογιών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα της Ευρώπης. Πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και υπουργός εξωτερικών ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Η Τρίτη ελληνική προεδρία (1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 1994) υπήρξε εντελώς διαφορετική από τις δύο προηγούμενες, καθώς η Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μόλις τεθεί σε ισχύ απαιτώντας την αντιμετώπιση αρκετών εξαιρετικά σύνθετων και δύσκολων ζητημάτων που αφορούσαν τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρωθυπουργός και πάλι ο Ανδρέας Παπανδρέου με υπουργό εξωτερικών τον σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Τέλος, η τέταρτη ελληνική προεδρία (1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2003) συνέπεσε με την παρουσίαση του σχεδίου Ευρωπαϊκού Συντάγματος μαζί με την Τελετή Υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης των 10 υποψήφιων χωρών, σηματοδοτώντας την τελευταία φάση του μεγαλύτερου κύματος διεύρυνσης στην ιστορία της ΕΕ. Πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Σημίτης και υπουργός εξωτερικών ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Να σημειωθεί ότι η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ουσιαστικά είναι μια ευθύνη προς την λειτουργία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προεδρία είναι κυλιόμενη και η κάτοχος χώρα αλλάζει κάθε έξι μήνες. Δεν υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος, την ευθύνη την λαμβάνει η κυβέρνηση της κατόχου χώρας η οποία επιτρέπει στη χώρα να επηρεάσει την πολιτική της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας της. Παρόλο που αλλάζει κάθε έξι μήνες, από το 2007 κάθε τρεις προεδρίες συνεργάζονται για ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα.

Share on Pinterest
There are no images.