Άνοιξε τα τρία αρχεία από τον «Οδηγό του Πολίτη με Αναπηρία» και ενημερώσου αναλυτικά για τα δικαιώματά σου.

*Παρακάτω θα δείτε τα σημαντικά κεφάλαια που πρέπει να ανατρέξετε…


Κεφάλαιο 3 – Υγεία- Κοινωνική Πρόνοια/ Αλληλεγγύη
• Νοσηλευτική και Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασφαλισμένων , ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών σελ. 91-113
• Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης σελ. 116-140

Κεφάλαιο 4Εκπαίδευση
• Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία σελ. 149
• Τρόπος Εξέτασης –Εισαγωγή Υποψηφίων με Αναπηρία/ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση σελ. 161-170

Κεφάλαιο 5 – Εργασία- Απασχόληση
• Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα σελ. 180-191
• Προγράμματα Εθνικής Πολιτικής για επιδότηση νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρία σελ. 191-195

Κεφάλαιο 6 –Κοινωνική Ασφάλιση

• Χορήγηση Συντάξεων (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ν.Α.Τ.) σελ. 199-216

Κεφάλαιο 7 – Μεταφορές- Μετακινήσεις – Επικοινωνία

• Απόκτηση Άδειας Οδήγησης από Α.μεΑ. σελ. 223
• Μείωση παραβόλων και τελών στα Άτομα με Αναπηρία σελ. 227
• Δελτίο Μετακίνησης Α.μεΑ. με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΑΣΕ, Αστικά ΚΤΕΛ, Υπεραστικά ΚΤΕΛ) σελ. 228
• Έκπτωση 50% επί της τιμής του εισιτηρίου στις Υπεραστικές- Σιδηροδρομικές και Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες σελ. 231
• Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες σελ. 232

Κεφάλαιο 8 –Κοινωνικός Τουρισμός και άλλες κοινωνικές παροχές

• Χορήγηση Δελτίου Κοινωνικού Τουρισμού σελ. 245
• Θεραπευτικός Τουρισμός Ι.Κ.Α. σελ. 247
• Χορήγηση δελτίων θεάματος, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δελτίων θερινών κινηματογράφων σελ. 254

Κεφάλαιο 9 –Ειδικές Άδειες, Χρόνος Εργασίας και Άλλες Διευκολύνσεις
• Ειδικές άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ που είναι Α.μεΑ.σελ. 263
• Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας (προσωρινή ή μόνιμη) σελ. 266

Κεφάλαιο 11Συντάξεις, Άλλες Οικονομικές Παροχές, Φοροαπαλλαγές, Κατοικία, Δάνεια
• Συντάξεις – Συνταξιοδότηση σελ. 285- 288
• Παροχές επιδομάτων σελ. 288-289
• Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση συντάξεων – επιδομάτων σελ. 289- 298
• Απαλλαγές από τέλη, μειώσεις σε φόρους σελ. 299-315
• Στεγαστική συνδρομή σε εξαιρετικές περιπτώσεις: παραχώρηση κατοικίας ή στεγαστικού δικαιώματος σελ. 318-330


 

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καλέστε στο: 210 2480235