Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2017, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Share on Pinterest