Βουνό που καλείται να ανέβει και με γρήγορους ρυθμούς μοιάζει ο έλληνας πολίτης, καθώςπροβλέπονται νέες περικοπές σε επιδόματα και φοροαπαλλαγές. Η «μαύρη τρύπα» του προ-ϋπολογισμού που ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παροχές και τοοικονομικό επιτελείο θέτει επί τάπητος τα εν λόγω σχέδια της κυβέρνησης, που θα δώσουν νέοισχυρό χτύπημα στην πραγματική οικονομία που βουλιάζει στα βαθιά νερά της ύφεσης. Οι μό-νοι που θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς είναι όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας μεετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ, όπως επίσης και περίπου 200.000 δικαιούχοι, άτομα με ειδι-κές ανάγκες. Το νέο κύμα περικοπών δε θα πλήξει τους συγκεκριμένους φορολογούμενους καθώς τα σχέδια της κυβέρνησηςκλιμακώνονται ανάλογα με αυτό που θεωρεί ως μεσαίο και μεγάλο εισόδημα. Πήγες από το υπουργείο Οικονομικών καθι-στούν σαφές ότι τα επιδόματα που δικαιούνται μισθωτοί, συνταξιούχοι και άνεργοι (ΕΚΑΣ, επίδομα ανεργίας, επίδομα πολυ-τέκνων κ.ά.) θα χορηγούνται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση η τρόικα υποχρεώνει τηνκυβέρνηση να προχωρήσει σε καταγραφή επανεξέταση όλων των επιδομάτων ώστε να περιοριστούν οι επικαλύψεις. Δηλαδήόποιος δουλεύει σε αδήλωτη εργασία, δε θα παίρνει επίδομα ανεργίας, όποιος παίρνει πολυτεκνικό επίδομα δε θα παίρνεικαι οικογενειακό επίδομα τέκνων από την εργασία του ή τον ΟΑΕΔ. Αναλυτικά, σε ότι αφορά το ΕΚΑΣ οι περικοπές έχουνσυμπεριλάβει ήδη 20.000 συνταξιούχους. Στο νομοσχέδιο, που παρουσίασε τον υπουργείο Εργασίας, καθορίζεται ότι όποιοςσυνταξιούχος έχει έσοδα πάνω από 850 ευρώ το μήνα από πάσης φύσεως συντάξεις, επιδόματα και μερίσματα από μετοχές, δεθα παίρνει το ΕΚΑΣ. Για το επίδομα ανεργίας, με βάση τις επιταγές του μνημονίου αλλά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις τουΕπιτρόπου Ολι Ρεν θα πρέπει να μπει εισοδηματικό κριτήριο. Δηλαδή κάποιος που μένει άνεργος σήμερα, θα χάνει το επίδο-μα, αν πριν από 1 ή 2 χρόνια, για παράδειγμα, είχε υψηλά εισοδήματα!! Και για το οικογενειακό επίδομα θα τεθούν κριτήριαεισοδήματος και περιουσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων σε ανέργους και πολύτεκνους. Ένα από τα κριτήρια θα είναι καιτο ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι άνεργος αλλά το εισόδημα της συζύγου ξεπερνάένα ορισμένο ποσό, τότε δεν θα λαμβάνει επίδομα. Το οικονομικό βάζει στόχαστρο, αρχι-κά, τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν τα υψηλά εισοδήματα. Το βασικό σενάριο πουεπεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει «ψαλίδισμα» στις εκπτώσεις φόρου γιαδαπάνες που αφορούν δίδακτρα, νοσήλια, ενοίκια, εγκατάσταση φυσικού αέριου, ασφαλι-στικές εισφορές, αλλά μόνο για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Γιααυτούς τους φορολογούμενους πιθανώς θα διατηρηθούν μόνο οι φοροαπαλλαγές για ταασφάλιστρα και τους τόκους στεγαστικών δανείων απόκτησης πρώτης κατοικίας.

Share on Pinterest
There are no images.