Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της κοινωνικής πολιτικής περιλαμβάνει την ένταξη όλων των προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 5 δις. ευρώ σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Η μεταρρύθμιση αυτή καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της εκπλήρωσης του στόχου δημοσιονομικής εξυγίανσης και της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού κοινωνικής προστασίας προκειμένου να καταγραφεί η αποτελεσματικότητά τους, οι στοχεύσεις και οι αλληλοεπικαλύψεις τους, ώστε στη συνέχεια να αξιολογηθούν, να κατηγοριοποιηθούν και να ξαναμοιραστούν, στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης θα μπουν μια σειρά από 100 ή και περισσότερα επιδόματα που δίνονται από τα υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης. Η καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος εντός του 2015, προϋποθέτει την εξεύρεση κονδυλίων ύψους έως και 1 δισ. ευρώ, που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση των υπόλοιπων προνοιακών παροχών. Μια πρώτη καταγραφή της κατάστασης θα ανατεθεί, σε κάποιον επιστημονικό φορέα, πιθανότατα πανεπιστήμιο προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει η μεταρρύθμιση που λαμβάνει επείγοντα χαρακτήρα. Η αναδιάρθρωση των προνοιακών επιδομάτων καθώς και ο διαχωρισμός παροχών κοινωνικής ασφάλισης από τις παροχές αλληλεγγύης αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση για την οποία τρέχουν ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Ήδη, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Οι δεκατρείς δήμοι στους οποίους θα εφαρμοστεί έχουν επιλεγεί, με στόχο να καλυφθεί το 7% του πληθυσμού τους. Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, με κόστος 30 εκατ. ευρώ, θα κρατήσει έξι μήνες, ενώ στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου οι ωφελούμενοι θα είναι 700.000 και το κονδύλι θα κυμαίνεται από 850 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ. Βάσει του σχεδιασμού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα αποτελέσει τον πρώτο πυλώνα του νέου «κοινωνικού κράτους». Στον δεύτερο πυλώνα εντάσσονται οι πολιτικές στήριξης της οικογένειας. Σήμερα, εκτός από τα επιδόματα τέκνων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ, με βάση εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχει και μια σειρά επιδομάτων που καταβάλλεται από το υπουργείο Παιδείας. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας αποφασίστηκε ενιαία καταβολή των επιδομάτων αυτών, με κοινή αίτηση από τον δικαιούχο. Ο τρίτος άξονας αφορά μια σειρά ειδικών προγραμμάτων στήριξης, για παράδειγμα αστέγων, μεταναστών, Ρομά κ.λπ. Ξεχωριστά θα αντιμετωπιστούν οι πολιτικές για τους ανέργους, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της απασχόλησης, ενώ υπό αξιολόγηση τίθενται και τα αναπηρικά επιδόματα καθώς και αυτά που συνδέονται με την κοινωνική ασφάλιση.

Share on Pinterest
There are no images.