Ο υπουργός Εργασίας είχε δεσμευτεί στους αναπηρικούς φορείς πως οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των γονέων ή συζύγων ΑμεΑ που είχαν κατατεθεί πριν την δημοσίευση του τελευταίου συνταξιοδοτικού νόμου 3966/2011 θα εξεταστούν με το ισχύον κατά την χρονική στιγμή κατάθεσης των αιτήσεων θεσμικό πλαίσιο. Τίποτα όπως φαίνεται δεν έχει εφαρμοστεί στο χρονικό διάστημα αναμονής της υλοποίησης των δεσμεύσεων αυτών τα ασφαλιστικά ταμεία προχωρούν στην έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης, που είχαν κατατεθεί βάσει των όρων και προϋποθέσεων της προηγούμενης νομοθεσίας, απορρίπτονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ταμεία ζητούν από τους αιτούντες οι οποίοι προφανώς λάμβαναν μέρος της σύνταξης όλο το προηγούμενο διάστημα, να επιστραφούν πίσω αυτά τα ποσά. Όπως γίνεται κατανοητό δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα ακόμα και επιβίωσης στις οικογένειες που έχουν στους κόλπους τους άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Οι αναπηρικοί φορείς, απαιτούν από τον Γ. Κουτρουμάνη να δοθεί οδηγία προς τα ασφαλιστικά ταμεία να μην προχωρήσουν στην εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης όσων είχαν καταθέσει τις αιτήσεις πριν τις 5 Αυγούστου 2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3996/2011″. Σε ότι δε αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος 3996/2011 (άρθρο 37) για αιτήσεις συνταξιοδότησης γονέων/κηδεμόνων και συζύγων ατόμων με βαριές αναπηρίες πριν τις 5 Αυγούστου, διατυπώνεται το εύλογο αίτημα να τους δοθεί η δυνατότητα κατάθεσης νέα αίτησης συνταξιοδότησης η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρονικής περιόδου κατάθεσης της πρώτης αίτησής τους. Για αυτές τις αιτήσεις συνταξιοδότησης να υπολογιστεί ως αρχικός χρόνος, ο χρόνος κατάθεσης της πρώτης αίτησής τους, δεδομένου ότι την κύρια ευθύνη για την ουσιαστικά αντισυνταγματική οριστική απόφαση συνταξιοδότησης τους, την έχει το ασφαλιστικό ταμείο και πρώτα και κύρια το ίδιο το υπουργείο εργασίας.

Share on Pinterest
There are no images.