Αυτό τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης, σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι ισχύοντες κανόνες και ληφθεί ως βάση υπολογισμού το ΑΕΠ της περιόδου 2007- 2009. «Την ώρα που συζητούμε για την ανάγκη εφαρμογής ενός νέου σχεδίου Μάρσαλ στη χώρα μας, είναι εκτός πραγματικότητας να προχωρήσει η ΕΕ σε μείωση των κονδυλίων για την Ελλάδα και επισήμανε την ανάγκη, κατά τον σχεδιασμό του επόμενου ΕΣΠΑ, να ληφθεί υπόψη η σημαντική μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης ο οποίος παρουσίασε και την πορεία υλοποίησης των προτεραιοτήτων του υπουργείου που επικεντρώνονται: 1ον) στον ορισμό συντονιστών για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, 2ον) στην υπογραφή σύμβασης με τον ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της εργαλειοθήκης για τον ανταγωνισμό, 3ον) στην έγκριση από το ΣτΕ τριών Προεδρικών Διαταγμάτων για την αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων, 4ον) στην αναμόρφωση της αγορανομικής νομοθεσίας που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αλλά και α) στην προώθηση των διαπραγματεύσεων για την επανεκκίνηση των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων, με στόχο να υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας με τους παραχωρησιούχους, β) στην υποβολή των προτάσεων για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, γ) στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Εθνικού Σχεδίου διευκόλυνσης των εξαγωγών, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, δ) στην διαμόρφωση του πλαισίου πολιτικής για την αξιοποίηση και λειτουργία των αεροδρομίων, ε) στην υποβολή προτάσεων από φορείς της αγοράς και καταναλωτικές οργανώσεις για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και στ) στην αποστολή των Προεδρικών Διαταγμάτων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Share on Pinterest
There are no images.