Η χορήγηση και η ανανέωση δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) έτους 2017, που ξεκίνησε την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου θα λήξει στις 30 Νοεμβ

Όπως ανακοινώθηκε, δικαιούχοι είναι τα άτομα με αναπηρία 67/% και άνω, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνου, ελληνικής υπηκοότητας, υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., υπήκοοι κρατών-μελών του ενιαίου ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, υπήκοοι κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α), υπήκοοι των κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, καθώς και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

ρίου, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Επίσης, δικαιούνται δελτίων μειωμένου εισιτηρίου 50% υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος και δελτίων δωρεάν μετακίνησης αστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, όσοι συνοικούν με φορολογούμενο με αναπηρία 67% και άνω, εφόσον το συνολικό ατομικό δηλωθέν τους εισόδημα είναι μέχρι 23.000 ευρώ (ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000 ευρώ), το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Τις ίδιες απολαβές δικαιούνται οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους, οι οποίοι λαμβάνουν δελτίο δωρεάν μετακίνησης ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος – ενώ κάρτα με συνοδό δικαιούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των δήμων.

Για πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα δελτία μετακίνησης του έτους 2017, τα οποία και θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 09:00π.μ. έως 1:00μ.μ. στα γραφεία του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ζαμπελίου 34. Καθώς και να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2831 3 43302, -323, -326, ή στα ΚΕΠ των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Share on Pinterest
There are no images.