Οι γονείς μας συχνά μας παροτρύνουν ,προκείμενου να συναντήσουμε κάποιον καθηγητή μας , διευθυντή , υψηλόβαθμο στέλεχος της πολιτείας ή γενικά κάποιον επίσημο ,να είμεθα ενδεδυμένοι καλά . Να εκφράζουμε ευπρεπώς σύντομα και καλά τα αιτήματα μας . Να επιμένουμε όταν έχουμε δίκιο , να μην εγκαταλείπουμε εύκολα τον αγώνα μας ,στα όρια πάντα καλής συμπεριφοράς. Η αξία των καλών φοιτητών φαίνεται όταν με τους καθηγητές τους σε στρογγυλά τραπέζια , εκφράζουν καλά τα αιτήματα των, συζητούν τα προβλήματα των , διατυπώνουν λύσεις που τους ευνοούν, αλλά είναι και δυνατές και βέβαια , σε εκπροσώπους της πολιτείας , να προσέχουν περισσότερο και να τους σέβονται. Βέβαια αν σκεφτούμε και τα επεισόδια που γίνονται στις φοιτητικές πορείες από τους αναρχικούς και τις ζημιές στις περιουσίες συμπολιτών μας , μιλάμε τουλάχιστον για αντικοινωνική συμπεριφορά και καλούμε τον καθένα στη πόλη μας να αναλάβει τις ευθύνες του.
Οι νέοι είναι η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της γης. Είναι η διαμορφούμενη κοινωνία που παραλα-μβάνει τη σκυτάλη της ζωής και με τη δική της δύναμη και ορμή τη προωθεί όσο υψηλότερα , γρηγορότερα και σωστότερα μπορεί. Οι νέοι ,εκμεταλλευόμενοι την πείρα και τα επιτεύγματα του παρελθόντος , διαμορφώ-νουν νέες και περισσότερο προοδευτικές ιδέες . Σε μια κοινωνία που είναι μια μορφή συλλογικής έκφρασης και ζωής πολλών ατόμων ,όλων των ηλικιών, μπαίνουν οι νέοι αυθόρμητοι ,ενθουσιώδεις που πείθονται και παρασύρονται εύκολα. Παρατηρείται το φαινόμενο ,πολλοί νέοι να παρουσιάζουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά, να εκδηλώνουν μια εχθρότητα προς το σύνολο, να αδιαφορούν για τους σκοπούς,αξίες,επιδιώξεις που τους προβάλλονται για μίμηση από τους μεγαλύτερους. Η οικογένεια παίζει καθο-
ριστικό ρόλο στη συμπεριφο-ρά των νέων. Η κοινωνία παραλαμβάνει τους νέους όπως τους δίδει η οικογένεια. Καλή οικογενειακή συμπερι-φορά, θα μεταφερθεί και στη κοινωνία. Κακή ανατροφή, θα γίνει αντικοινωνική στη κοινωνία. Η οικογένεια βέβαια, είναι ασπίδα, όχι όμως άθραυστη. Πολλές είναι οι παγίδες που ελλοχεύουν έξω από κάθε σπίτι στο περιβάλλον της κοινωνίας .
Νέοι με οικογενειακά προβλήματα ,όταν στη κοινωνία διαπιστώνουν την ανισότητα ,την αδικία ,την απόρριψη ,το ψεύδος ,την ιδιοτέλεια ,τον πλούτο ,τη φτώχια ,δεν τα αποδέχονται ,επαναστατούν. Έτσι γίνονται αντικοινωνική και περιθωριοποιημένοι νέοι. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έχουν δημιουργήσει ένα ενιαίο περιβάλλον ,έτσι που η κοινωνία μας σήμερα ,με τα είδωλα που προβάλλονται και πρότυπα ξένα που
μπαίνουν σπίτι μας από τη τηλεόραση, να ταυτίζονται με το παγκόσμιο περιβάλλον .Επιτεύγματα του τεχνοοικονομικού πολιτισμού, γίνονται πόλοι κατακτήσεις από τους νέους, όσο γίνεται νωρίτερα ,ευκολότερα ,αδάπανα και άκοπα. Έτσι γίνονται κλοπές, ληστείες απαγωγές ,βιασμοί διαρρήξεις και όλα αυτά αποτελούν αντικοινωνική συμπεριφορά , που μεγάλη ευθύνη έχει η παιδεία. Παιδεία ,που έχει να κάνει με την ευρύτερη καλλιέργεια του νου και της ψυχής .Να σχηματίσουμε μια καλύτερη κοινωνία με ανθρωπισμό και συνεργασία . Η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνά για την εργασία των νέων και γενικά να προσέχει της ακρότητες , γιατί όπου πολύς πλούτος και μεγάλη φτώχια ,επιφέρουν μια παραφροσύνη. Έλλειψη αξιών ,ιδανικών ,κλονισμός θεσμών και εθνικών παραδόσεων ,οδηγούν τους νέους στο περιθώριο. Στην κοινωνία μας πρέπει να καταμερίζουμε τις ευθύνες ,ώστε ο κάθε ένας να καταμερίζει τις ευθύνες και να φροντίζει να τις αντιμετωπίσει, αλλά και οι νέοι με αντικοινωνική συμπεριφορά ,με μια αυτοκριτική να μη δρουν αντικοινωνικά.
Share on Pinterest
There are no images.