Πρόσβαση ΑμεΑ (WEB)

Η Διαδικτυακή Πύλη www.prosvasi-amea.gov.gr αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου << Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου >> (ΣΥΣΠΕΑΠ) , το οποίο υλοποίησε και λειτουργεί , από 23/09/2014 , το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) .

Το έργο έχει ως στόχο της παραγωγή πολυτροπικού ψηφιακού διαδικτυακού περιεχομένου για χρήση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι υπηρεσίες του πληρούν τις οδηγίες προσβασιμότητας του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού W3C/WAI (1.0) , στο μέγιστο επίπεδο προσβασιμότητας.

Το συγκεκριμένο Έργο αποτελεί ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας πολυμέσων, το οποίο μετατρέπει οπτικοακουστικό περιεχόμενο ( επιμορφωτικές εκπομπές ) σε ψηφιακό υλικό , προκειμένου να το αναμεταδώσει για τα Άτομα με Αναπηρία σε προσβάσιμη μορφή.

Το σύστημα προσαρμόζεται στο προφίλ του κάθε χρήστη και οι υπηρεσίες πρόσβασης που προσφέρει το σύστημα είναι:

  • Ακουστική περιγραφή
  • Υπότιτλοι
  • Εκφωνημένοι υπότιτλοι
  • Χρήση νοηματικής γλώσσας