Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες πλέον για τα παράνομα επιδόματα που λάμβαναν οι «βαριά ανάπηροι», με το κόστος όλου αυτού του «πάρτι» να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι «τυφλοί» εντοπί ζονται στη Ζάκυνθο, στο Ηράκλειο, στη Φλώρινα, στην Καβάλα και στη Χίο, οι περισσότεροι «βαριά ανάπηροι» εντοπίζονται σε Κομοτηνή, Χαλ κίδα και Θεσσαλονίκη ενώ όσον αφορά τους νεφροπαθείς, την πρωτο καθεδρία έχουν οι Σέρρες την ίδια στιγμή που στη Θήβα υπάρχει αύξηση γενικών δαπανών στα προνοιακά επιδόματα. Αναλυτικά: Οι τυφλοί στο Ηράκλειο ανέρ χονται σε 1.271 (σε σύνολο 5.371 δι καιούχων όλων των επιδομάτων), στη Ζάκυνθο 689 (σε σύνολο 1.445 δικαιού χων επιδομάτων), στη Φλώρινα 374 (σε σύνολο 667 δικαιούχων επιδομάτων), στην Καβάλα 644 (σε σύνολο 1.369 δι καιούχων επιδομάτων) και στη Χίο 625 (σε σύνολο 1.460 δικαιούχων επιδομάτων). Οι Βαριά ανάπηροι στην Κο μοτηνή ανέρχονται σε 2.816 (σε σύνολο 4.419 δικαιούχων επιδομάτων), στη Χαλκίδα 2.371 βαριά ανάπηροι (σε σύνολο 4.193 δικαιούχων επιδο μάτων), στη Θεσσαλονίκη από το 2009 στο 2010 υπάρχει αύξηση βαριά αναπήρων κατά 1.157 άτομα, ενώ σε όλα τα άλλα επιδόματα υπάρχει μεταβολή -366 έως +112 άτομα. Οι ακρωτηριασμένοι στην Κεφαλονιά ανέρχονται σε 371 ακρωτηριασμένοι (σε σύνολο 683 δικαιούχων επιδο μάτων) ενώ όσον αφορά τους νεφροπαθείς στις Σέρρες ανέρχονται σε 400 άτομα οι οποίοι παίρνουν το επίδομα (συγκριτικά, 480 έχει η Αν. Ατ τική). Ο νομός Σερρών έχει πληθυσμό 176.000, ενώ της Ανατ. Αττικής ξεπερνά το μισό εκατομμύριο. Στο χορό των εκατομμυρίων που στήνεται κάθε χρόνο συμπεριλαμβάνεται τα ασφαλιστικά ταμεία και ο ΟΑΕΔ με τις αποκαλύψεις για τη δράση των αρπακτικών να διαδέχονται η μία την άλλη. Η εκτίμηση από τις έρευνες που διεξάγονται κάνουν λόγο για 50.000 επιδόματα μαϊμού από τα οποία προέρχεται και η ζημιά στα Τα μεία άνω των 250 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Share on Pinterest
There are no images.