Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου επισκέφτηκε, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελευσίνα, τονίζοντας την ανάγκη για ειδική μέριμνα υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους.Επίσης τόνισε ότι στις δυο επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της περιοχής ότι φέτος έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των μαθητών (για πρώτη φορά και σε ποσοστό 81%),  ενώ τα όποια προβλήματα υπάρχουν λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των υπόλοιπων δρομολογίων, θα αντιμετωπιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Share on Pinterest