Σάμος – Καρλόβασι
Το παράρτημα του Φορέα μας στο Καρλόβασι Σάμου στον ένα χρόνο περίπου από την ίδρυσή του έχει δραστηριοποιηθεί σε αρκετούς τομείς με ανάλογες εκδηλώσεις. “Προσπαθούμε το καλύτερο για όλους εμάς” λέει η Δέσποινα Αρμούτογλου, υπεύθυνη του παραρτήματος, ώστε μέσα από διάφορες δραστηριότητες να περνά ευχάριστα αλλά και δημιουργικά ο χρόνος, έτσι ο πόνος γίνεται πιο ανώδυνος και η συντροφική ομάδα πιο κοινωνική μεταξύ συνανθρώπων μέσα από όλα αυτά. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε τρόπους εξέλιξής μας, μόρφωσης και γνώσης εκτός από τα καλλιτεχνικά και διάφορες χειροτεχνίες προσπαθούμε να επανδρώσουμε τμήμα και εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με δικές μας ενέργειες βρήκαμε εθελοντή συνεργάτη για την σχετική διδασκαλία. Με αίτημά μας προς το Νομάρχη Σάμου ζητάμε να μας δοθούν παλιοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές ώστε να πραγματοποιηθεί ο στόχος μας. Αγωνιζόμαστε για θέσεις πάρκινγκ, για χώρους αναψυχής, για την προσβασιμότητα στην περιοχή μας αλλά και την πρόσβαση σε Υπηρεσίες κλπ. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες απολαμβάνοντας τα δικαιώματα και τα ευεργετήματα που τους ανήκουν αλλά και ίση μεταχείριση όπως όλοι.

Share on Pinterest
There are no images.