τους σύγχρονους πολιτικούς που συνέχεια μαλώνουν μεταξύ τους και αντί να ψάχνουν την άκρη του νήματος των προβλημάτων μας προ- σπαθούν να το μπερδέψουν περισσότερο ώστε να μη βρίσκουμε άκρη. Ο λεγόμενος πολιτικός διάλογος στη χώρα μας σχετίζεται με το θέατρο του παραλόγου παρά με την διαλεκτική. Ο λαός μας χρησιμοποιεί μια άκρως παραστατική λέξη για να εκφράσει τις ατελείωτες αντεγκλήσεις σε οικογενειακό και κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο-φαγωμάρα. Θεωρείται η φαγωμάρα το εθνικό μας σπορ μια που δεν υπάρχει σωματείο στην Ελλάδα που να μην έχει τις φαγωμάρες τους. Μάλιστα οι επιδέξιοι ευ- ρωπαίοι μας αφήνουν εμείς να δουλεύουμε γι’ αυτούς. Επιβάλλεται σή- μερα που τα προβλήματα της χώρας είναι σοβαρά οι κύριες πολιτικές δυνάμεις να δώσουν τα χέρια και να χαράξουν μία κοινή εθνική στρα- τηγική. Η ανάγκη της ομόνοιας και η επικράτηση της λογικής στην κοι- νωνία μας αντί της διχόνοιας και του ατομισμού αναμφίβολα θα μας απομάκρυναν από πολλές μαύρες συμφορές. Γ.Ρ

Share on Pinterest
There are no images.