Οι Σκοποί μας

• Η σωματική, επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική αποκατάσταση και γενικά προστασία των μελών παρά των κρατικών και ιδιωτικών φορέων με την θέσπιση ειδικών νόμων δια τους αναπήρους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Η παροχή στα μέλη πάσης φύσεως μορφής ψυχαγωγίας δια της οργανώσεως των διαφόρων εκδηλώσεων, εκδρομών, συνεστιάσεων και η συμβολή τους στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

• Η προαγωγή και σύσφιξη των φιλικών δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ όλων των αποδεδειγμένα αναπήρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Καθώς επίσης και η διαφύλαξη των κοινών ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων αυτών.

• Η διαφήμιση και προβολή των εργαστηριακών προϊόντων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

• Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέτρο για την διάθεση των προϊόντων εργασίας.

• Προβλήματα αλλά και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του σωματείου.