Γονείς  παιδιών  με αυτισμό θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε διάφορες καταστάσεις όπως τα συναισθήματα τους και την  επικοινωνία με τον κόσμο. Βλέπουμε γονείς που δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους σωστά και αντί να τους κάνουν καλό χειροτερεύουν την κατάσταση τους. Κάποιοι γονείς όμως αδυνατούν να παραδεχτούν και να κατανοήσουν την πραγματικότητα με αποτέλεσμα να υπάρχει οικογενειακή  βία σε  βάρος των παιδιών τους  αλλά και επιπλέον προβλήματα που προέρχονται από το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το παιδί ή η οικογένεια δημιουργώντας κενά και στις δύο πλευρές. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό συμπέρασμα μιας νέας βρετανικής επιστημονικής έρευνας (Pre-School Autism Communication Trial ή PACT), με τη συμμετοχή ενός ελληνικής καταγωγής ερευνητή, η οποία δείχνει ότι αν οι γονείς έχουν ενημερωθεί σωστά από τους θεραπευτές και έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να επικοινωνήσει σε ένα βαθμό.

Share on Pinterest
There are no images.