Αγαπητοί συμπολίτες, ενώ υπάρχουν λύσεις υπαρκτές και νομικά κατοχυρωμένες, η Δυτική Αττική και ιδιαίτερα ο Δήμος Ασπροπύργου που λειτουργεί το 50% της ελληνικής βιομηχανίας, δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει προβλήματα γύρω από την εργασία, από την κοινωνική πολιτική, κτλ. Εμείς τα άτομα με αναπηρία και όχι οι ψευτοανάπηροι που κρύβονται πίσω μας και εκμεταλλεύονται τις παροχές μας, δεν θέ- λουμε να επικαλεστούμε προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε ούτε αυτά που γίνονται εις βάρος μας για να μας λυπηθούν. Θέλουμε όμως να ρωτήσουμε, αφού εμείς (οι ανάπηροι) ενταχθήκαμε στο κοινωνικό σύνολο ξεπερνώντας αυτά και πολλά άλλα εμπόδια, εσείς με βάση τους νόμους και τα κεκτημένα δικαιώματά μας, μπορείτε να μας δεχτείτε; Οι προσπάθειές μας προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς την Τ.Α Ασπροπύργου, είναι πολλές. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που δημιουργούμε προϋποθέσεις για την υπε- ρηφάνεια όχι μόνο του μεμονωμένου πολίτη με αναπηρία αλλά ολοκλήρου του έθνους μας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιρούμε αλλά αντιθέτως πρέπει να προσθέσουμε κίνητρα ούτως ώστε να προσελκύουμε και να φέρνουμε κοντά μας συνανθρώπους μας ΑμεΑ. Να τους βγάλουμε από τα σπίτια τους, από τη μιζέρια, να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας παραγωγικούς και χρήσιμους, ισότιμους με τον κα- θένα. Το μεγάλο ηθικό κέρδος μας είναι να κερδίσουν τα ΑμεΑ με το σπαθί τους, με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια ότι τους ανήκει. Ότι η Τ.Α έχει την υποχρέωση να τους παρέκει και ότι λένε οι νόμοι και το Σύνταγμα των Ελλήνων. Στην Δυτική Αττική λοιπόν υπάρχουν σωματεία όπως το Πανευρωπαϊκό Σωματείο στα Άνω Λιόσια, ή το Σωματείο Αναπήρων Ελευσίνας και οι διάφορες υπηρεσίες πρόνοιας και μέριμνας που πραγματικά έχουν λόγω ύπαρξης και είναι νομικά κατοχυρωμένα. Το καλύτερο φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες του κόσμου το λένε δουλειά και η Τ.Α, ιδιαίτερα στον Δήμο Ασπροπύργου δεν θα πρέπει να το στερεί από αυτούς που το χρειάζονται και θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να το διεκδικεί για λογαριασμό τους με βάση τους νόμους και την εταιρική ευθύνη των βιομηχανιών στην περιοχή τους. Καθήκον του κράτους δεν είναι μόνο να ψηφίζει και να θεσμοθετεί διάφορους νόμους, καθήκον μιας συντεταγμένης πολιτείας και κοινωνίας από την υψηλότερη βαθμίδα και μέχρι την τελευταία είναι η υλοποίηση αυτών των νόμων. Αν γίνουν οι νόμοι πράξη τότε όλοι θα δούμε αυτή την πράξη στην καθημερινή μας ζωή. Η κάθε Δημοτική Αρχή, με τα τεράστια μέσα επικοινωνίας που διαθέτει πρέπει να κοινοποιεί και να περνάει το μήνυμα στον κάθε συνάνθρωπό μας για το αυτονόητο δικαίωμα εξίσωσης ευκαιριών. Να σταματήσει επιτέλους ο κοινωνικός αποκλεισμός για τα άτομα με αναπηρία, γιατί δυστυχώς η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας μας λέει άλλα. Δεν είμαστε άδικοι, κακόπιστοι ή σκληροί απέναντι κανενός. Αν αυτοί που βγαίνουν και λένε διάφορα είτα είναι υπουργοί ή αρχηγοί ή βουλευτές, ή Δήμαρχοι, πίστευαν αυτά που λένε και τάζουν δεν θα τα ξεχνούσαν την επόμενη μέρα αλλά θα αγωνίζονταν για αν υλοποιήσουν τα λόγια τους, περ- νώντας τα στην καθημερινότητα. Στο Σύνταγμα των Ελλήνων στο άρθρο 21, παράγραφος 6, αναφέρει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δι- καίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και την συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Που να κρύβονται άραγε όλες αυτές οι παροχές στην περιοχή Ασπροπύργου.

Share on Pinterest
There are no images.