Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για απόφαση που ουσιαστικά ακυρώνει το Σύνταγμα, (υπάρχει γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία είχε αποφανθεί ότι το εν λόγω μέτρο είναι αντισυνταγματικό) το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του ίδιου του κ. Στουρνάρα, κόβονται από εδώ και στο εξής τα Ειδικά Επιδόματα Τριτέκνων και Πολυτέκνων, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων από τρίτεκνες, πολύτεκνες μητέρες και οικογένειες καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή κάποιο άλλο βοήθημα και ξεπερνούν τα υφιστάμενα, ασφυκτικά εισοδηματικά όρια. Υπάρχει όμως μια μικρή αλλαγή με την οποία κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών και που κα- ταργεί τον ισχύοντα νόμο, καθώς: όπως αναφέρον- ται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 65 αντικαθίσταται οι λέξεις «οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα» με την εξής φράση: «οικογε- νειακό εισόδημα στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε εισόδημα οποιαδή- ποτε πηγής, συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων, των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων ή των εισοδημάτων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο». Όπερ μεθερμη- νευόμενων; Οι δικαιούχες τρίτεκνες και πολύτεκνες οι- κογένειες καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες και, γε- νικότερα, προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τα οποία λαμβάνουν κάποιο επιπλέον βοή- θημα ή επίδομα ανεργίας, από εδώ και στο εξής μπο- ρούν να «κοπούν», επειδή μάλλον, είναι εύποροι. Η εμμονή του υπουργού Οικονομικών στην ψήφιση αυτής της ρύθμισης προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μεταξύ των διαφω- νούντων ήταν και η βουλευτής της ΝΔ Φεβρωνία Πα- τριανάκου. Παρά τις αντιδράσεις όμως, ο υπουργός Οικονομικών αγνόησε επιδεικτικά, για μια ακόμη φορά, το Σύνταγμα, ενώ απευθυνόμενος προς τους βουλευ- τές της αντιπολίτευσης είπε: «δεν καταλαβαίνω, γιατί αντιτίθεστε στο να προσμετρούνται τα προνοιακά ει- σοδήματα αλλά και κάθε άλλο εισόδημα, στο εισόδημα βάσει του οποίου υπολογίζουμε τα εισοδήματα τέκνων ή το επίδομα αλληλεγγύης ή και άλλα. Να βάλουμε τους τόκους, τα μερίσματα. Τα προνομιακά επιδόματα είναι μόνιμα εισοδήματα. Γιατί δεν πρέπει να προσμετρούνται ως εισόδημα; Δεν το καταλαβαίνω όταν άλλωστε ξέ- ρετε ότι για τα χαμηλά εισοδήματα υπάρχουν εξαιρέσεις. Γι΄ αυτά όμως που ξεπερνούν τα όρια γιατί να μην προστίθενται;».

Share on Pinterest
There are no images.