Στις ευαίσθητες και ταλαιπωρημένες περιοχές της δυτικής Αττικής και ειδικά στον νέο καλλικρατι-κό δήμο Φυλής το κοινωνικό παντοπωλείο θα παρέχει προϊόντα που θα προέρχονται κυρίως απότην υποχρέωση της Ε.Κ.Ε (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) των μεγάλων επιχειρήσεων που λειτουργούνστα όρια της δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με το Κ.Ε.Α και την Τ.Α. Τα προϊόντα θα είναι αρίστηςποιότητας και θα τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία. Οι δικαι-ούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου θα εναλλάσσονται κάθε 4 μήνες, ενώ 5μελής επιτροπή που θαπροέρχεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα αξιολογεί την κατάσταση και τις ανάγκες κάθεδικαιούχου. Τα κριτήρια που θα εξετάζει, θα αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, την εργασία, ταοικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, τις συνθήκες στέγασης και την κατάσταση υγείας των μελώντης κάθε οικογένειας. Μόνο οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στις παροχές με την επίδειξη ειδικής κάρτας που θα αναγράφει το ανώτατομηνιαίο όριο που θα μπορεί να παραλαμβάνει. Το κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργήσει στην οδό Κρητικού Πελάγους 1, στο Πάρκο Πόληςκαι στα όρια του δήμου Φυλής. Επίσης, στο μέλλον οι προσπάθειές μας κατευθύνονται και στην δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου για τιςεντελώς άπορες οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη από φάρμακα και δεν καλύπτονται από πουθενά.

Share on Pinterest
There are no images.