“Η εργασία είναι ένα φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες και αδυναμίες του κόσμου” λέει ο Γ. Ρεθυμιωτάκης Πρόεδρος του Κ.Ε.Α, “και όλοι μαζί πρέπει να νιώθουμε την υποχρέωση να την εξασφαλίσουμε ιδιαίτερα σε κατηγορίες ανθρώπων που πραγματικά την έχουν ανάγκη για να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι, δημιουργικοί και απαραίτητοι κοντά μας. Αυτό είναι το σκεπτικό που υλοποιούμε στην Ομόνοια με την βοήθεια της επιτροπής του Μπάγκειου Ιδρύματος αλλά και την συμπαράσταση μιας οικογένειας που τα τελευταία χρόνια είναι αρωγός στις προσπάθειές μας, χωρίς να μας επιτρέπει να αναφέρουμε το όνομά της. Για όλα τα Άτομα με Αναπηρία είναι μια μεγάλη ευκαιρία επιτέλους ο κόσμος να αξιολογήσει βλέποντας την προσπάθειά τους αλλά και για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε τους πραγματικά δικαιούχους (ΑμεΑ) τέτοιων ευεργετημάτων χωρίς να κηδεμονεύονται από κανέναν. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και σας περιμένουμε να μας γνωρίσετε”..

Share on Pinterest
There are no images.