Ανακοίνωση σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις γνωματεύσεις των αναπήρων, εξέδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στο ΙΚΑ, για την πιστοποίηση της αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και των ανασφάλιστων.

Παρά το γεγονός ότι το ΙΚΑ δημιούργησε τον μηχανισμό για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης αναπηρίας, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί έγκαιρα στον όγκο των περιστατικών που εκλήθη να διαχειριστεί, κυρίως λόγω έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού γιατρών του Ειδικού Σώματος, αλλά και αδυναμιών της διαδικασίας, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία των πολιτών ιδίως σε περιστατικά νευρολογικά/ψυχιατρικά που παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα και αυξητική τάση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου αριθμός των πιστοποιημένων γιατρών ανερχόταν σε 480 και σήμερα ανέρχεται σε 1458, συμπεριλαμβανομένων 562 γιατρών που πιστοποιήθηκαν την 29/6/2012 μετά από σχετική εκπαίδευση. H ανακούφιση των πολιτών από την ένταξη των γιατρών αυτών στο Ειδικό Σώμα θα γίνει αισθητή μετά την 1/9/2012, επειδή ο προγραμματισμός των Υγειονομικών Επιτροπών γίνεται νωρίτερα, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης. Σημειώνεται ότι το ΙΚΑ συνεχίζει την προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης του Ειδικού Σώματος με επιπλέον γιατρούς. Επίσης εντοπίστηκαν οι αδυναμίες που παρατηρήθηκαν κατά τη 10μηνη λειτουργία του Κέντρου και γίνονται συντονισμένες προσπάθειες σε κάθε επίπεδο για την εξομάλυνσή τους. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε την κατανόηση των πολιτών και να διαβεβαιώσουμε ότι το ΙΚΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξομάλυνση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας το ταχύτερο δυνατό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Share on Pinterest
There are no images.