Κατανομή ποσού ύψους 6.110.912,66€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους.
Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.110.912,66€ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Οκτώβριο έτους 2017, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σύνολο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ 62.000,00 ΕΒΡΟΥ 80.000,00 ΚΑΒΑΛΑΣ 84.000,00 ΞΑΝΘΗΣ 53.000,00 ΡΟ∆ΟΠΗΣ 65.000,00 Σύνολο – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 344.000,00
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 228.490,00 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 290.000,00 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 71.360,00 ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 308.062,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 529.880,00 ΝΗΣΩΝ 34.702,00 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 330.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260.000,00 Σύνολο – ΑΤΤΙΚΗΣ 2.052.494,00 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 53.938,00 ΣΑΜΟΥ 25.000,00 ΧΙΟΥ 30.049,00 Σύνολο – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 108.987,00
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 108.600,00 ΑΧΑΪΑΣ 165.434,00 ΗΛΕΙΑΣ 79.640,00 Σύνολο – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 353.674,00 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18.000,00 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 36.200,00 ΚΟΖΑΝΗΣ 77.500,00 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 34.872,66 Σύνολο – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 166.572,66
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ 38.750,00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 25.340,00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 71.600,00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 36.000,00 Σύνολο – ΗΠΕΙΡΟΥ 171.690,00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 65.160,00 ΛΑΡΙΣΑΣ 148.782,00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 103.000,00 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 71.809,00 Σύνολο – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 388.751,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17.014,00 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 48.508,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18.462,00 ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 10.136,00 Σύνολο – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 94.120,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 105.800,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 775.000,00 ΚΙΛΚΙΣ 54.000,00 ΠΕΛΛΑΣ 105.000,00 ΠΙΕΡΙΑΣ 74.210,00 ΣΕΡΡΩΝ 137.560,00 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 72.400,00 Σύνολο – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.323.970,00 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 172.071,00 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 41.630,00 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 29.322,00 ΧΑΝΙΩΝ 93.396,00 Σύνολο – ΚΡΗΤΗΣ 336.419,00 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 88.834,00 ΣΥΡΟΥ 35.186,00 Σύνολο – ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 124.020,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 58.282,00 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 41.268,00 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 86.518,00 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 55.024,00 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 95.930,00 Σύνολο – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 337.022,00 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 74.000,00 ΕΥΒΟΙΑΣ 119.098,00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8.352,00 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 90.000,00 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 17.743,00 Σύνολο – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 309.193,00 Γενικό άθροισµα 6.110.912,66
Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασμό της έδρας της, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.
Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να μας γνωρίσουν έως τις 29.11.2017, τον αριθμό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόματος μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να επιχορηγηθούν αναλόγως.
.
Newsitamea 2017

Share on Pinterest