Κανονικά θα πρέπει να καταβάλλονται στα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ή εργάζονται σε Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), όλα τα υπόλοιπα επιδόματα ή συντάξεις που μπορεί να λαμβάνουν

Σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός κ. Φωτίου, αποσαφηνίζεται ότι συνεχίζουν να χορηγούνται στους δικαιούχος το επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιοδήποτε άλλο νοσήλιο ή παροχή.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι οι παροχές αυτές εισπράττονται και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή των δικαιούχων σε προγράμματα κατάρτισης ή σε ΚΟΙΝΣΕΠ. Το ίδιο ισχύει και γενικότερα για εργαζόμενους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Share on Pinterest