Τα κλιμάκια της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ πραγματοποίησαν ελέγχους (Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε πόλεις της περιφέρειας σε 500 και πλέον επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι απασχολούνταν 668 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 442.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα και σε συνεργασία με την Αστυνομία, στην Καλαμάτα και την Τρίπολη ελέγχθηκαν 137 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκε απασχόληση 198 ανασφάλιστων εργαζομένων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 130.500 ευρώ. Στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι ελέγχθηκαν 51 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκε απασχόληση 91 ανασφάλιστων εργαζομένων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 64.000 ευρώ. Στην Καστοριά, τη Φλώρινα και την Κοζάνη 101 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκε απασχόληση 93 ανασφάλι- στων εργαζομένων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Στη Λάρισα ελέγχθηκαν 51 επιχειρήσεις, εντοπίσθηκαν 148 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 86.500 ευρώ. Στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα ελέγχθηκαν 119 επιχειρήσεις, βρέθηκαν 116 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 95.000 ευρώ και στην Άρτα, τη Βόνιτσα και την Παραμυθιά ελέγχθηκαν 62 επιχειρήσεις. στις οποίες διαπιστώθηκε απασχόληση 22 ανα- σφάλιστων εργαζομένων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 11.000 ευρώ.

Share on Pinterest
There are no images.