Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε την αποπληρωμή οφειλών καθώς και για την σημαντική απλοποίηση των διαδικασιών διακανονισμού, μέχρι και εξαπλασιασμό των δόσεων, ενώ ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω εφόσον ο καταναλωτής είναι χρόνια άνεργος, έχει σοβαρά προβλήματα υγείας ή είναι πολύτεκνος. Συγκεκριμένα: Αυξάνονται οι δόσεις μέχρι και 36, από 6 που προβλέπονται σήμερα, για τους πελάτες της εταιρείας που δυσκολεύονται οικονομικά να αποπληρώσουν τις οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ. Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 20 ευρώ. Απλουστεύονται οι διαδικασίες διακανονισμού και εγκρίνονται ταχέως τα αιτήματα χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν δεκάδες δικαιολογητικά. Απαιτείται μόνο η απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και η συμπλήρωση ενός εντύπου. Αξίζει να αναφερθεί πως τον διακανονισμό μπορεί να τον ξεκινήσει και ο ενοικιαστής ενός ακινήτου, χωρίς να χρειάζεται η έγκριση του ιδιοκτήτη. Προβλέπεται η δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερου αριθμού δόσεων στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής ανήκει σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (χρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, χρόνια προβλήματα υγείας) ή/και αντιμετωπίζει οξυμένα οικονομικά προβλήματα, ενώ αναστέλλονται προσωρινά τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (κατασχέσεις) μέχρι τις 30/6/2014 και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ. Προϋπόθεση, όμως, είναι να προσέλθουν έγκαιρα οι οφειλέτες και να προβούν σε διακανονισμό των χρεών τους σε δόσεις, σύμφωνα με τη νέα πολιτική της εταιρείας.

Share on Pinterest
There are no images.