Μια μεγάλη εταιρεία στέκεταιστο πλευρό του Κ.Ε.Α. και των μελών του χορηγώντας ποιοτικά προϊόντα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του φορέα αλλά και το γνωστικό επίπεδο 1003 μελών μας μέσω της χορηγίας του προγράμματος elearning KODE. Όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο που μόνο μέσα από την καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης θα αποδώσουν καρπούς. Η εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, είναι κοντά στον άνθρωπο και το αποδεικνύει έμπρακτα. Αφουγκράζεται τις ανάγκες πιστοποιημένων Φορέων που υλοποιούν δράσεις για την κοινωνική και πνευματική αφύπνιση των μελών τους και ανταποκρίνεται άμεσα προσφέροντας πολλά περισσότερα από αυτά που ζητούνται. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Πανευρωπαϊκού Σωματείου Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», νοιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ  για την ουσιαστική στήριξη που παρέχει.

Share on Pinterest