Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας είναι ένα νέο ευρωπαϊκό νομοθέτημα που θα υποχρεώσει ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και δημόσιες αρχές να σχεδιάζουν και να διαθέτουν στην αγορά ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες προσβάσιμα στους ανθρώπους με αναπηρία και σε άλλα εμποδιζόμενα πρόσωπα.Πρόκειται δηλαδή για την υποχρέωση δημιουργίας, ηλεκτρονικών κυρίως, προϊόντων που να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από άτομα με αναπηρίες διαθέτοντας τις κατάλληλες εφαρμογές (π.χ. ακουστικά μηνύματα).Τα άτομα με αναπηρία επιπλέον θα πρέπει να διευκολύνονται να ‘φτάσουν’ στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Η Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία τις προτάσεις που συμπεριλαμβάνονταν στη γνωμοδότηση της Κωνσταντίνας Κούνεβα.

Συγκεκριμένα:

– Το δομημένο περιβάλλον συμπεριλαμβάνεται πλέον στις υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιχειρήσεων και κρατικών αρχών που παρέχουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες (προσβάσιμα ΑΤΜ τραπέζης αλλά και σε χώρο που εύκολα μπορούν να φτάσουν τα άτομα με αναπηρία).Η ρύθμιση αυτή αποτελούσε αίτημα σχεδόν όλων των αναπηρικών οργανώσεων κατά την διαδικασία της διαβούλευσης.

– Προτείνεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Πράξης.

Σε αυτή θα συμπεριληφθούν προϊόντα όπως μέσα ενημέρωσης, ειδησεογραφικοί ιστότοποι, διαδικτυακές πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και υπηρεσίες παροχής καταλύματος.

– Εγκρίθηκε επίσης η πρόταση της Κυρίας  Κούνεβα για σύσταση Εποπτικής Αρχής η οποία θα επιβλέπει την προσβασιμότητα των προϊόντων τόσο κατά την σχεδίαση όσο και κατά την παραγωγή των προϊόντων, και μάλιστα σε συνεργασία με φορείς που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία.

– Οι επιχειρήσεις που επικαλούνται δυσανάλογο βάρος στο κόστος παραγωγής προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις της Οδηγίας, αν δεν πάρουν την έγκριση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.

– Προβλέπεται επιπλέον θέσπιση μηχανισμού καταγγελιών ως συμπληρωματικό μέσο συμμόρφωσης και εποπτείας αλλά και υποχρεωτική διάθεση από τα κράτη των αναγκαίων πόρων για την είσπραξη προστίμων, τα έσοδα από τα οποία θα επενδύονται εκ νέου σε μέτρα σχετικά με την προσβασιμότητα.

– Προτείνεται περαιτέρω η ενδυνάμωση των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και συμπερίληψη τους στην διαδικασία εποπτείας αλλά και λήψης αποφάσεων σχετικά με την αξιολόγηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας.

– Τροποποιείται ο χρονικός ορίζοντας συμμόρφωσης για τις απαιτήσεις με ταυτόχρονη διευκόλυνση ων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τον χρόνο προσαρμογής στις απαιτήσεις.Έτσι έχουμε συνολική μετατόπιση από την γενική απαίτηση της 6ετίας που πρότεινε η Επιτροπή σε 3, 4 και 5 χρόνια αντίστοιχα ανάλογα με τα προϊόντα.

Η γνωμοδότηση της Κυρίας  Κούνεβα στην Επιτροπή Αναφορών, μαζί με τις παράλληλες γνωμοδοτήσεις που συζητούνται και ψηφίζονται σε άλλες συναρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνονται στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών η οποία θα υιοθετήσει το τελικό κείμενο επί του οποίου θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους εκπροσώπους των κρατών-μελών δηλαδή για την υιοθέτηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πηγή: eoty.gr

Share on Pinterest