Στην εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, δίνονται διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι πολίτες στις εφορίες, προκειμένου να τύχουν απαλλαγών και ελαφρύνσεων λόγω αναπηρίας στο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων αλλά και σε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με αυτήν: «σε κάθε περίπτωση, στην οποία ο φορολογούμενος επικαλείται αναπηρία προκειμένου να τύχει εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή υπολογισμού του ΕΕΤΑ (0,5 ευρώ/τ.μ.), θα πρέπει να προσκομίσει έως 31/12/2014 την πιστοποίηση και το ποσοστό αναπηρίας για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Η πιστοποίηση μπορεί να είναι: -είτε βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) -είτε βεβαίωση από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥΕ), (ΑΝΥΕ), (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, -ή απόφαση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011, εφόσον σε αυτή διατυπώνεται η κρίση της για αναπηρία επ’ αόριστον». Ειδικά για το χαράτσι της ΔΕΗ ο μειωμένος συντελεστής (0,5) εφαρμόζεται για τους αναπήρους με ένα μόνο ακίνητο, εφόσον: -το ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή κατά ποσοστό αυτού στον ίδιο ή σε κάποιον που το βαρύνει φορολογικά, -ο δικαιούχος παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω ή -ο δικαιούχος πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Share on Pinterest
There are no images.