000_0152 000_0150

Δώρα Αγάπης Αξίζει να μας προτιμήσετε
Όλοι μαζί εμείς εδώ στο Κ.Ε.Α. φτιάξαμε δώρα αγάπης για εσάς που περιμένουμε να μας επισκεφτείτε.

Ένα μπράβο είναι χίλια μπορώ και εμείς τα Άτομα με Αναπηρία της Δυτικής Αττικής το αξίζουμε

Share on Pinterest