ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Οι επιστήμονες ανέδειξαν μόλις τέσσερις τομείς (από τους συνολικά 90 που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη) στις οποίες σημειώθηκε κάποια πρόοδος, δηλαδή στην προώθηση της βενζίνης χωρίς μόλυβδο, στην αποφυγή πρόσθετης καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, στην αύξηση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό και στην προώθηση της έρευνας για τη θαλάσσια ρύπανση. Ελάχιστη ή καθόλου πρόοδος σημειώθηκε σε 24 περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, ενώ οχτώ τομείς, όπως για παράδειγμα η κατάσταση των κοραλλιογενών υφάλων, παρουσίασαν επιδείνωση.

Τα κυριότερα προβλήματα σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι τα εξής:
1ον) Η ρύπανση του αέρα που προκαλεί πάνω από έξι εκατομμύρια πρώιμους θανάτους ετησίως, 2ον) Τα αέρια του θερμοκηπίου που αναμένεται να αυξήσουν την παγκόσμια θερμοκρασία κατά 3 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100, 3ον) Οι περισσότερες λεκάνες απορροής έχουν σημεία όπου το νερό δεν πληροί τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και 4ον) ότι μόνο το 1,6 % των ωκεανών προστατεύεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον δρ. Anthony Barnofsky του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια: «πάνω από το 40% της γης χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών (αστική ανάπτυξη και γεωργία). Δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί κατά δυο εκατομμύρια μέχρι το 2050, το ποσοστό αυτό αναμένεται να ξεπεράσει το 50%. Η αυξανόμενη ζήτηση για τροφή σημαίνει ότι η βιόσφαιρα θα μπορούσε να καταρρεύσει μέχρι το 2025», κατέληξε ο Δρ. Barnofsky. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

Share on Pinterest
There are no images.