Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο Σύλλογος Αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμά της. Ο λόγος γίνεται για την 1η Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Από τη θεωρία στη δράση – Χτίζουμε την ειδική αγωγή στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αμφιθέατρο Κορδάτος – Κτίριο Παπαστράτου). Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής, απόφοιτοι του Π.Τ.Ε.Α., παρουσίασαν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που έχουν εφαρμόσει στην ελληνική σχολική πραγματικότητα σε μαθητές με τύφλωση και αυτισμό σε Ειδικά Σχολεία, σε Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη. Σκοπός της ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί από τους ίδιους τους δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής η διδασκαλία της πράξης και να αναπτυχθεί ένα πεδίο ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών, πρακτικών ιδεών και απόψεων.

Share on Pinterest
There are no images.