Αυστηρούς ελέγχους στα πιστοποιητικά και στα δικαιολογητικά νέων και παλιών δημοσίων υπαλλήλων παγιώνουν οι διατάξεις του νέου νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες να διευκρινίζονται με την τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

 

Συγκεκριμένα, για τους νεοδιοριζόμενους αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι εντός προθεσμίας τριών μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διενεργούν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για το διορισμό/ πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία του διορισμού/πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό/ πρόσληψη.

Για τους υπηρετούντες υπαλλήλους, ο νόμος της κινητικότητας, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, προβλέπει ότι ο έλεγχος πρέπει να υλοποιηθεί σε έναν χρόνο από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2017.

Πηγή http://www.aftodioikisi.gr/

Share on Pinterest