Επιστολή διαμαρτυρίας για την αντιμετώπιση που έχουν οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ από το υπουργείο Παιδείας.

Καλησπέρα σας. Απευθύνομαι σε εσάς ως εγκυρότατο εκπαιδευτικό δίκτυο για ένα θέμα σημαντικό το οποίο όμως δεν δημοσιοποιείται και αναρωτιέται κανείς γιατί. Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη βαρύτητα (και σωστά) στην εκπαίδευση των παιδιών ΑμεΑ, στην Ειδική Αγωγή και στα Ειδικά σχολεία. Υπάρχουν όμως και οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ.Με το νόμο του 2014 για την Ειδική Αγωγή καταργήθηκε ο πίνακας Α που έδινε προτεραιότητα 20% των ΑμεΑ εκπαιδευτικών επί των προσλήψεων. Και έτσι ενώ όλοι οι πολίτες ΑμεΑ έχουν προτεραιότητα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αυτό δεν ισχύει για το Υπουργείο Παιδείας…Επίσης το Υπουργείο εφαρμόζοντας περίεργες λογικές θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία πρέπει να εργάζονται μόνο σε ειδικά σχολεία, έχοντας ασφαλώς τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις, (δημιουργώντας έτσι σύγχρονα γκέτο: μαθητές ΑμεΑ – εκπαιδευτικό προσωπικό ΑμεΑ).Στη συνέχεια, με νόμο του 2016 οι γονείς που έχουν ένα παιδί με αναπηρία εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους οπότε εντάσσονται αυτομάτως στους πολύτεκνους άρα στην πρώτη ειδική κατηγορία. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τη «λογική» του υπουργείου οι πολύτεκνοι έχουν υπέρτερη ανάγκη για εργασία από τους ΑμεΑ.Συμβαίνει έτσι το οξύμωρο στον πίνακα κατάταξης των αναπληρωτών να έχει προτεραιότητα ο εκπαιδευτικός που έχει παιδί με αναπηρία και όχι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός με αναπηρία.Οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ όμως υπάρχουν, μόνο που είναι αποκλεισμένοι από την εκπαίδευση και άρα είναι ΑΝΕΡΓΟΙ. Μήπως είναι λίγοι; Αντιθέτως, είναι πολλοί. Απλώς, μην έχοντας τρόπο να βρουν το δίκιο τους, ο καθένας από αυτούς απευθύνεται στην Ομοσπονδία του, την Ε.Σ.Αμε.Α. Αυτή με τη σειρά της έχει επανειλημμένως θέσει το αίτημα προς αποκατάσταση του δικαίου μαζί με προτάσεις επί του θέματος, στο Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει καμιά θετική απάντηση…Για το τέλος παραθέτω τις προτάσεις που κατέθεσε η Ε.Σ.Αμε.Α στο Υπουργείο Παιδείας στις 11-01-2018:Ως «Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση των εκπαιδευτικών με αναπηρία, όπως το Σύνταγμα και η νομοθεσία της χώρας μας επιτάσσουν, ζητάμε την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 25 του ν.4440/2016 στη γενική και ειδική εκπαίδευση για την πρόσληψη μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των εκπαιδευτικών που έχουν υπό την προστασία τους άτομο με αναπηρία.Πιο αναλυτικά ζητάμε να θεσπιστεί η κατά προτεραιότητα κάλυψη ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως αυτό διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.»Συμπληρωματικά, μια εύλογη πρόταση θα ήταν, εφόσον εξομοιώθηκαν με τους πολύτεκνους οι εκπαιδευτικοί με ένα παιδί ΑμεΑ, να εξομοιωθούν επίσης και οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ.

Share on Pinterest