Σε 48 από 36 ορίστηκαν οι δόσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ενώ με βάση άλλες ρυθμίσεις που κατατέθηκαν ως τροπολογίες στη Βουλή οι παλιννοστούντες ομογενείς θα καταβάλλουν μόνον το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και τα άτομα με αναπηρία πάνω από 80%, το 15%. Όσον αφορά το θέμα της κατοικίας είχε κατατεθεί από πολλές πλευρές (κόμματα – φορείς) αίτημα για την αύξηση των δόσεων καθώς έχει διαπιστωθεί πως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Μάλιστα υπάρχουν και προτάσεις όπως αυτή του προέδρου του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο) Χρ. Σπρίτζη για καθιέρωση ελάχιστου ποσού δόσης τα 100 ευρώ, με ανοιχτό το νούμερο των δόσεων προκειμένου να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζήτησε ακόμη, να παραταθεί η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων για τουλάχιστον ένα χρόνο και για κάποιες περιπτώσεις (αυθαιρεσίες που είναι δύσκολο να διαπιστωθούν) η παράταση να είναι ακόμα μεγαλύτερη, με δεδομένο ότι πλέον για όλες τις μεταβιβάσεις χρειάζεται βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 225.804 αιτήσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων. Από αυτές οι 100.664 είναι σε επεξεργασία, οι 34.653 είναι σε αρχική υποβολή, 68.556 σε προσωρινή υπαγωγή και 21.931 σε ολοκληρωμένη υπαγωγή. Το ποσό που έχει εισπραχθεί είναι 284 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτίμηση είναι πως αν όλες οι παραπάνω αιτήσεις διεκπεραιωθούν το ποσό που θα εισπραχθεί θα είναι 1,4 δισ. ευρώ. Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις υπάρχουν περί το 1 εκατομμύριο αυθαίρετες ιδιοκτησίες. Το Δημόσιο εκτιμούσε ότι θα εισέπραττε μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρήσης 600-700 εκατ. ευρώ και σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ.

Share on Pinterest
There are no images.