Για την Αττική Οδό (ιδιωτική εταιρία) τα άτομα με αναπηρίες, που πληρώνουν διόδια για οχήματα που οδηγούν ή μεταφέρουν στις συχνές μετακινήσεις προς νοσοκομεία δεν απαλλάσσονται. «Δεν προβλέπεται ατελής διέλευση γι’ αυτές τις κατηγορίες από τη σύμβαση του 1996» απαντά η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου. Δηλαδή υπάρχει κατά πως φαίνεται εθνικό οδικό δίκτυο που ανήκει στους ‘Ελληνες, υπάρχει και ιδιωτικό όμως που ανήκει … και πρέπει να πληρώνουμε. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα ανήκει στους’Ελληνες, αλλά οι νόμοι και το Σύνταγμα των Ελλήνων δεν πρέπει κάνουν διακρίσεις. Η απαλλαγή για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών ίσχυε πάντα στους εθνικούς δρόμους. Δεν γίνεται όμως το ίδιο με την Αττική Οδό και διάφορες άλλες ιδιωτικές αρτηρίες, που περνούν χωρίς να πληρώνουν διόδια οχήματα της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, των Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού που ασκεί καθήκοντα επίβλεψης των έργων. Τα οχήματα των αναπήρων και ειδικά των κινητικά αναπήρων είναι τα πόδια τους και αναρωτιέμαι αν κάποιος περάσει με τα πόδια, θα πρέπει να πληρώσει διόδια σε αυτές τις εν λόγω ιδιωτικές, κερδοφόρες, κολοσσιαίες και απάνθρωπες υπηρεσίες; Είμαι ‘Ελλην πολίτης, χριστιανός ορθόδοξος και αντιμετωπίζω κινητική αναπηρία από δυόμιση ετών, τα μεγαλύτερα εμπόδια που έχω συναντήσει στη ζωή μου, μου τα δημιουργούσαν κάτι τέτοιες απάνθρωπες διαδικασίες από εταιρίες, που προωθούν την αναπηρία στην κακομοιριά με τη συμπεριφορά τους και στην εκμετάλλευση με τις πράξεις τους. Ο νόμος θα πρέπει να είναι αυστηρός και δίκαιος για όλους και ειδικά για τα ευεργετήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανακατανομή τους σε ιδιωτικές, σε κρατικές αλλά και σε οποιεσδήποτε μορφής υπηρεσίες τιμωρώντας τους αρμόδιους παραδειγματικά με κυρώσεις δεκαπλάσιες από την ηθική, οικονομική, αλλά και κοινωνική βλάβη που προκαλούν στους δικαιούχους.

Share on Pinterest
There are no images.