ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Υπεύθυνο για τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας ορίζεται το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) που έχει δημιουργηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και υπάγεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ είναι αρμόδιες:

  • Για τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας
  • Ο χαρακτηρισμός των ατόμων ως ΑμεΑ
  • Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Η γνωμάτευση που εκδίδεται από το ΚΕΠΑ μπορεί να έχει διάρκεια από μερικούς μήνες μέχρι και για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση που η γνωμάτευση δεν ισχύει επ’ αόριστον θα πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου. Το ποσοστό αναπηρίας που κατοχυρώνει τα δικαιώματά σας ξεκινά από το 67% και άνω. Υπάρχει δικαίωμα ένστασης κατά της γνωμάτευσης στην αρμόδια Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίησή της.

Επισυνάπτονται:

  • Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για το ΚΕΠΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
  • Το Αίτημα Αξιολόγησης Αναπηρίας που κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
  • Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις Επιτροπών του ΚΕΠΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ