Το νέο μνημόνιο που επιβάλλει η τρόικα περιλαμβάνει μαζική εκποίηση ακόμα και περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου χωρίς την παραμικρή διασφάλιση των συμφερόντων του κράτους. Όπως αναφέρουν: ότι «αν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί με την τρέχουσα μορφή του, θα πωληθεί τμηματικά ή θα εκκαθαριστεί». Στόχος είναι η άντληση 50 δισ. ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις μέχρι τη λήξη του σχετικού προγράμματος (2020), ενώ «προσγειώνουν» τον ενδιάμεσο στόχο για το 2015 στα 19 δισ. ευρώ, με αντάλλαγμα εξονυχιστικό «έλεγχο προόδου» κάθε τρίμηνο. Προβλέπεται η επικαιροποίηση της αναμενόμενης αξίας των εσόδων από τις πωλήσεις κατά το διάστημα του εν λόγω χρονικού πλαισίου και στο βαθμό κατά τον οποίο τα έσοδα υπολείπονται του στόχου, ενώ θα αναγνωρίζονται και επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που θα μπουν στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων μεριδίων σε δημόσιες επιχειρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται τώρα. Το πρόγραμμα θα παρακολουθεί την πρόοδο ως προς τους στόχους μέσω τριμηνιαίων ενδεικτικών στόχων. Επίσης θα πρέπει να πωληθούν μέχρι τον προσεχή Ιούνιο οι συμμετοχές του Δημοσίου σε ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ενώ λιμένες, αεροδρόμια και Εγνατία Οδός παίρνουν σειρά το δεύτερο μισό του 2012. Τέλος, αναμένεται και η πλήρη απελευθέρωση 20 επαγγελμάτων «υψηλής αξίας», με την παρουσία δικηγόρου σε συναλλαγές όπου παρίσταται συμβολαιογράφος να παύει να είναι υποχρεωτική. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση της δημοσίευσης των ισολογισμών στον Τύπο και η άμεση ψήφιση νόμου που θα επισπεύδει την υλοποίηση επενδύσεων, τροποποιώντας το ισχύον πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές κ.λ.π.)

Share on Pinterest
There are no images.