Θύματα τα άτομα με αναπηρία της Δυτικής Αττικής. Ένας χονδρός Γιάννης με κοστούμι, γραβάτα και πολλές υποσχέσεις όπως αυτές που αναγράφονται στην κάρτα του ξεγελούν ακόμα υπηρεσίες, εταιρείες, αναπήρους κτλ.. Πολλοί εμπλεκόμενοι προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή να βγάλουν την ουρά τους απ’ εξω. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πρόσφορη από συμπολίτες μας, οι οποίοι στο όνομα της φιλανθρωπίας εκμεταλλεύονται ακόμα και τα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε δήθεν φιλανθρώπους που σκοπό έχουν μόνο το συμφέρον τους, εκμεταλλευόμενοι το ανθρώπινο πρόβλημα της κάθε οικογένειας του Ασπροπύργου αλλά και των όμορων δήμων. Συνιστούμε, τον ενδελεχή έλεγχο όχι μόνο από τα άτομα με ανα πηρία αλλά ακόμα περισσότερο από τους φορείς του τόπου μήπως προλάβουμε και γλυ τώσουμε από τους συγκεκριμένους φιλανθρώπους που προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες. Είναι εθνική ανάγκη το συντομό τερο δυνατόν να απομονωθούν οι συγκεκριμένοι για να σταματήσουν αυτό το θεάρεστο έργο της εκμετάλλευσης που προκαλεί ανεπανόρθω τες βλάβες σε ανθρώπους, υπηρεσίες κτλ. Πολλοί εμπλεκόμενοι προ σπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή να βγάλουν την ουρά τους απ’ εξω. Όλες μαζί οι κρατικές υπηρεσίες, δεν θα μπορού σαν να προσφέρουν τόσα πολλά όσα αναγράφονται στη συγκεκριμένη κάρτα και αναρωτιόμαστε αν κάτι από όλα αυτά, ωφέλησαν κά ποιον άλλον εκτός από τον συγκεκριμένο και τους συνεργάτες του. Με μια απλή έρευνα, μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν τουλάχιστον όσα γίνονται. Στο επό μενο τεύχος της εφημερίδος μας θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ..

Share on Pinterest
There are no images.